ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletการเดินทางของนายไปล่ (pdf)
bulletบ่มวิมุตติ
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
dot
วัดรัตนคูหา ถ้ำผากล้วย แม่เมาะ
dot
bulletแผนที่ไปวัดรัตนคูหา(ถ้ำผากล้วย)
bulletพาแอ่วชุมชน ชมวิถีคนแม่เมาะ
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletFacebook รวมภาพกิจกรรม
bulletวิธีป้องกันภัยจากรถสาธารณะ
bulletรักษาตาฟรี ถวายในหลวง
bulletโครงการผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
bulletขาเทียมฟรี สำหรับผู้พิการขาขาด
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
Newsletter

dot
dot


คณะผู้จัดทำ มีความคาดหวังให้เว็บไซด์แห่งนี้ เป็นเสมือนแผนที่และเข็มทิศ   ช่วยให้ผู้อ่านมีความต่อเนื่องในทางธรรม  ต่อยอดสู่การปฏิบัติกรรมฐาน    หากยังไม่มีโอกาสปฏิบัติกรรมฐาน ก็ได้ให้ข้อคิดมุมมองสอดคล้อง ตรงกับพระปริยัติสัทธรรม คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความเห็นและแนวทางที่ถูกต้องน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน  รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลและแนะนำ สถานที่ปฏิบัติกรรมฐานไว้หลายแห่ง อีกทั้งช่วยเป็นตัวกลางเผยแพร่ กระตุ้น และ ส่งเสริมในกิจกรรมทางศาสนา เพื่อช่วยรักษาความมุ่งมั่นและก้าวเดินตามเวลาที่ผ่านไป    
  ขอขอบคุณผู้จัดทำภาพหลวงปู่มั่น/สมเด็จพระญาณสังวรฯและคำสอนข้างต้น
 

บังเอิญเจอนิทานเรื่อง ยายผู้ไม่ยินดีในเทวสมบัติ ในหนังสือที่จะเอาไปให้น้องที่ทำงาน   เห็นว่าช่วยนักปฏิบัติธรรมได้ ในความเห็นถูก

  ยายเป็นคนทำบุญ ให้ทาน  มีครั้งหนึ่งเทวดาดลบันดาลให้ยายได้เห็น วิมานและบริวารของยายเมื่อยายตายจากโลกมนุษย์แล้ว แต่ยายกลับไม่รู้สึกยินดี เพราะยายรู้ธรรมะ เข้าใจธรรมมะของพระพุทธเจ้า  ยายเห็นความไม่เที่ยง  เห็นทุกข์อันเกิดจากภพ จึงเพียรปฏิบัติตามมรรควิธี เพื่อในถึงความดับแห่งภพ. เวลายายทำบุญบริจาค ก็เพื่อที่จะทำให้โลภะเบาบางลง ช่วยให้ยาย คิด พูด และกระทำสิ่งใดๆ อย่างรู้เท่าทันใน โลภะ โทสะ โมหะ ให้ยายหลุดพ้นได้ เพราะจุดมุ่งหมายของยาย คือ ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์อย่างยิ่ง คือ นิพพาน  ยายเพียรทำอยู่อย่างนี้โดยไม่คำนึงถึง ประโยชน์ในปัจจุบัน และ ประโยชน์ในภายหน้าเลย เพราะประโยชน์สองอย่างนี้ ยายจะพึงมีพึงได้อยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องเพ็งเล็งขวนขวาย.      

ยายได้กล่าวภาษิตฝากถึงผู้ที่ยังปรารถนาในประโยชน์ว่า.....
 
เพื่อช่วยเตือนสตินักปฏิบัติ ให้มุ่งมั่นปฏิบัติในความเห็นที่ถูกต้อง เปรียบเหมือนประภาคารช่วยส่องสว่าง ไม่หลงทิศทาง
คติธรรมข้างล่างคงจะช่วยท่านได้บ้างไม่มากก็น้อย
 
 
 
 
 

 

 

กรรมฐานกับคุณภาพชีวิต

พระพุทธพจน์: แก่นแท้พระพุทธศาสนา

ลงมือปฏิบัติ คือ หัวใจของการศึกษาธรรมะicon

คลื่นสมองกับพลังพิเศษในตัวคุณicon

หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐานicon

อะไรคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ตำราดูภิกษุ

เราจะมีส่วนร่วมในการทำบุญและสนับสนุนพระสงฆ์ดีหรืออริยสงฆ์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวได้อย่างไร ?


More...

ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน”สวนปัญญาธรรม”

สวนปัญญาธรรม   ตั้งอยู่ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

 


More...
dot
สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์icon


More...
dot
วัดอัมพวัน (หลวงพ่อจรัล) จ.สิงห์บุรี

วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

โทร 036 599 381 


More...
dot
สำนักปฏิบัติธรรม วิเวกอาศรม

สถานที่ตั้งอยู่  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี สงบเงียบและวิเวกสมชื่อ
More...
dot
โครงการบวชเนกขัมมะบารมี วัดปัญญานันทารามicon

โครงการบวชเนกขัมมะบารมี วัดปัญญานันทาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลคลอง ๖ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี     เป็นการให้โอกาสแก่ชีวิตในการนำตนเองเข้าหาธรรมะ เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมสามารถเข้าปฏิบัติได้ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์


More...
dot
ผู้ที่จะบวชต้องสละทางโลก

หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวช

ตามรอยของพระพุทธเจ้า

สืบทอดพระพุทธศาสนา

 

พระอาจารย์กัณหา  สุขกาโม

วัดแพร่ธรรมาราม  ต.เด่นชัย  อ.เด่นชัย  จ.แพร่

(วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙)

 


More...
ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติได้มาตรฐาน


More...ยาแก้สงสัย
การเวียนว่ายตายเกิดตามนัยพุทธศาสนาicon
This is sample overview text of your web article which is displayed on the first page of your website. Please edit or put your own text here...
More...
เรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด

More...
โลกนี้ โลกหน้า ตามนัยพระพุทธศาสนาicon

More...
บุรุษจับเหล็กแดง

More...
ความทุกข์ของนกกระทา

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.