ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
dot


เปิดคอลัมน์ใหม่!!!(มุมล่างซ้าย) 

เป็นคำสอนของคณาจารย์ในรูปแบบ MP4 และ MP3 ข้อคิดและแนวทาง วิธีปฏิบัติ

และวีดีโอคำบอกเล่าเวียนว่ายตายเกิด(คอลัมน์กฏแห่งกรรม)

โปรดทราบ! ทางเว็บไซต์ไม่มีนโยบายเรี่ยไรหรือโครงการทำบุญใดๆ ไม่ว่ากับวัดหรือผู้ใดทั้งสิ้น หากท่านได้รับคำชักชวน แสดงว่ากำลังถูกหลอกลวง

  

รถไฟสายนี้ เป็นสายแห่งความหลุดพ้น ผู้ใดศรัทธาถูก เห็นถูก จึงได้พบกับเส้นทางรถไฟสายนี้ ซึ่งจะขึ้นโดยสารรถขบวนนี้ได้ ต้องใช้ความเพียรของผู้โดยสาร เผากิเลสเป็นเชื้อเพลิง ขับเคลื่อนรถไฟขบวนนี้ทั้งสามโบกี้ ไปได้ตามเส้นทาง

  • หากยังมีทาง ล้อรถ "หมุน"เคลื่อนรถไป จนสุดทาง...เจตนาเพื่อละ กรรมวัฎฎ์..วิบากวัฎฎ์
  • เมื่อสุดทาง ล้อรถ "หมุน" เพื่อเผาอาสวะ....กิเลสวัฏฏ์...จนหมดเชื้อเพลิง

 

 ปัญญาที่พระพุทธองค์ทรงสอน ไม่ใช่ให้หนี หรือ เอาสมมุติมาเป็นเรา ของเรา แต่ใช้สมมุติ(โลกธรรม) นั้นเอง เป็นทางแห่งการปฏิบัติ

 

ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเห็น(รู้แจ้ง)ตามความจริงซึ่งสมมุตินั้นๆ คือ “เห็นต่างจากที่เคย” สมมุติเดียวกันนั้นแหละ ที่เคยทำให้กำหนัดยินดี กลับเปลี่ยนเป็น เบื่อหน่ายคลายกำหนัด จากการเห็นทุกขสัจจ..วัฎฎะเดียวกันนั้นเอง ที่”เรา” ยินดีพอใจ ทำให้ตั้งอยู่ สภาพกลม หมุนไป  พระพุทธองค์ทรงประกาศสัจธรรม ด้วยการใช้วัฏฏะเดียวกันนั้นเองประกาศอริยสัจ ๔ ด้วยความเห็นที่ต่างไป วัฎฎะนั้นเรียกว่า “ธรรมจักร” ผู้ใดปฏิบัติถูกทาง ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ย่อมเห็นความจริงเดียวกัน เป็นพยานแก่ตนเอง จนถึงที่สุดทุกข์ หมดสภาพกลม ตั้งอยู่ไม่ได้

 
  • การหมดไปแห่งทาง(ตัวตน)/การเห็น(เคารพธรรม)ตามจริงซึ่งการตั้งอยู่ สภาพกลม หมุนไปนั้น

=ทุกขนิโรธ/ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

 

  • ตั้งอยู่ สภาพกลม หมุนไป 

=ทุกข์/ทุกขสมุทัย 

 

อนึ่ง ควรทราบว่า ธรรมจักร ที่หมุนไป บนทางที่ถูกต้อง ย่อมเกิดแรงเสียดทานระหว่างล้อกับทาง จึงจะหมุนไปตามทางได้.....ความเสียดแทง ทุรนทุรายของจิตนั่นเอง คือ ทุกขสัจจ ที่ควรกำหนดรู้......เมื่อสุดทาง ทุกข์แม้เพียงเล็กน้อย เพราะเหตุแห่ง สภาพกลม ตั้งอยู่ ก็จะรู้ได้เพราะความรอบรู้ในทุกขสัจจ

             

 

  ขอขอบคุณผู้จัดทำภาพหลวงปู่มั่น/สมเด็จพระญาณสังวรฯและคำสอนข้างต้น
 

บังเอิญเจอนิทานเรื่อง ยายผู้ไม่ยินดีในเทวสมบัติ ในหนังสือที่จะเอาไปให้น้องที่ทำงาน   เห็นว่าช่วยนักปฏิบัติธรรมได้ ในความเห็นถูก

ยายเป็นคนทำบุญ ให้ทาน  มีครั้งหนึ่งเทวดาดลบันดาลให้ยายได้เห็น วิมานและบริวารของยายเมื่อยายตายจากโลกมนุษย์แล้ว แต่ยายกลับไม่รู้สึกยินดี เพราะยายรู้ธรรมะ เข้าใจธรรมมะของพระพุทธเจ้า  ยายเห็นความไม่เที่ยง  เห็นทุกข์อันเกิดจากภพ จึงเพียรปฏิบัติตามมรรควิธี เพื่อให้ถึงความดับแห่งภพ  เวลายายทำบุญบริจาค ก็เพื่อที่จะทำให้โลภะเบาบางลง ช่วยให้ยาย คิด พูด และกระทำสิ่งใดๆ อย่างรู้เท่าทันใน โลภะ โทสะ โมหะ ให้ยายหลุดพ้นได้ เพราะจุดมุ่งหมายของยาย คือ ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์อย่างยิ่ง คือ นิพพาน  ยายเพียรทำอยู่อย่างนี้โดยไม่คำนึงถึง ประโยชน์ในปัจจุบัน และ ประโยชน์ในภายหน้าเลย เพราะประโยชน์สองอย่างนี้ ยายจะพึงมีพึงได้อยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องเพ็งเล็งขวนขวาย.      

ยายได้กล่าวภาษิตฝากถึงผู้ที่ยังปรารถนาในประโยชน์ว่า.....
 


ทานบารมี เกิดจากการตั้งจิตไว้ถูก

 

การให้ทาน เพื่อให้เกิดบารมี ควรตั้งจิตการให้ การสละนั้นเพื่อผู้อื่น ไม่ใช่เรา

 

  • ทำบุญ ตักบาตร สังฆทานเครื่องอัฏฐะบริขารแด่พระภิกษุ 

ก็เพื่อให้ พระภิกษุทั้งหลาย คือสงฆ์ทั้งปวง ไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ได้ดำรงกายสังขาร  เพื่อความผาสุข สนับสนุนเพื่อการปฏิบัติธรรม ให้ถึงที่สุดทุกข์

  • สร้างโบสถ์ เพื่อให้สงฆ์ได้ใช้เพื่อประชุมทบทวนธรรมวินัย ความสามัคคีในหมู่สงฆ์
  • สร้างกุฏิ ศาลา เสนาสนะ เพื่อให้สงฆ์ได้ใช้พักผ่อน ปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นการรบกวน อันเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติ
  • ทานอื่นใด สละเพื่อผู้อื่น เพื่อสรรพสัตว์ เพื่อสาธารณะประโยชน์
 
 
 

 

 

กรรมฐานกับคุณภาพชีวิต

พระพุทธพจน์: แก่นแท้พระพุทธศาสนา

ลงมือปฏิบัติ คือ หัวใจของการศึกษาธรรมะicon

คลื่นสมองกับพลังพิเศษในตัวคุณicon

พระมหาวรพรตสอนธรรมicon

อะไรคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ตำราดูภิกษุ

เราจะมีส่วนร่วมในการทำบุญและสนับสนุนพระสงฆ์ดีหรืออริยสงฆ์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวได้อย่างไร ?


More...

ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน”สวนปัญญาธรรม”

สวนปัญญาธรรม   ตั้งอยู่ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

 


More...
dot
วัดอัมพวัน (หลวงพ่อจรัล) จ.สิงห์บุรี

วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

โทร 036 599 381 


More...
dot
สำนักปฏิบัติธรรม วิเวกอาศรม

สถานที่ตั้งอยู่  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี สงบเงียบและวิเวกสมชื่อ
More...
dot
โครงการบวชเนกขัมมะบารมี วัดปัญญานันทารามicon

โครงการบวชเนกขัมมะบารมี วัดปัญญานันทาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลคลอง ๖ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี     เป็นการให้โอกาสแก่ชีวิตในการนำตนเองเข้าหาธรรมะ เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมสามารถเข้าปฏิบัติได้ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์


More...
dot
สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์icon


More...
dot
ผู้ที่จะบวชต้องสละทางโลก

หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวช

ตามรอยของพระพุทธเจ้า

สืบทอดพระพุทธศาสนา

 

พระอาจารย์กัณหา  สุขกาโม

วัดแพร่ธรรมาราม  ต.เด่นชัย  อ.เด่นชัย  จ.แพร่

(วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙)

 


More...
ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติได้มาตรฐาน


More...ยาแก้สงสัย
การเวียนว่ายตายเกิดตามนัยพุทธศาสนาicon
This is sample overview text of your web article which is displayed on the first page of your website. Please edit or put your own text here...
More...
เรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด

More...
โลกนี้ โลกหน้า ตามนัยพระพุทธศาสนาicon

More...
บุรุษจับเหล็กแดง

More...
ความทุกข์ของนกกระทา

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.