ReadyPlanet.com


โลกุตตรธรรม


โลกต้องมีเหตุ มีปัจจัย แต่เมื่อหลง จะเห็นโลกแท้จริงหามีเหตุปัจจัยไม่ๆได้

เพราะความหลง  กับ  โลกและเหตุปัจจัยทั้งปวงคือสิ่งเดียวกัน  " โลกใช้เหตุสร้างเหตุ  ธรรมใช้เหตุละเหตุ " เข้าใจจริงก็จบได้ 

 

โดย พระครูภาวนานุโยค ศรีอุทัย <immotal2008@hotmail.com>

(หลวงพ่อหล วัดเขาน้อยปัจเจกขธรรม ต,เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี)ผู้ตั้งกระทู้ คัดลอกจากหลวงพ่อหลตอบผู้ใฝ่ในธรรม :: วันที่ลงประกาศ 2010-06-26 10:59:30


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3227321)
"มีหนึ่งเหมือนไม่มี มีสอง กับเป็นสาม   โลกที่ไม่มีเจ้าของ แต่เมื่อเห็นผิด เอาโลกมาครอบครอง สองสามก็ตามมา    คือ โลก เรา ทุกข์" 
ผู้แสดงความคิดเห็น คัดลอกจากหลวงพ่อหลตอบผู้ใฝ่ในธรรม วันที่ตอบ 2010-06-26 11:01:02


ความคิดเห็นที่ 2 (3227324)

รบกวนหลวงพ่อช่วยอธิบายนิมิตให้ฟัง เพื่อเพียรละความยึดมั้นถือมั้นในสมมุติ และแจ้งในนิพพาน ยิ่งๆ ขึ้นไป
มีนิมิตว่า "มีไม้ 2 ท่อน กระทบกันแล้วเกิดไฟ ขึ้น"

ที่ว่าเห็นไม้สองอันสีกัน ก็คือ โลกกับการยึดถือโลก ไฟนั้นก็คือ ทุกข์ทั้งปวงเช่นเกิดแก่เจ็บตาย

อีกอย่าง หากปัญญาไวหรือปัญญารอบ
  
   จะเห็นได้ว่า ไฟนี้แหละ จะไหม้สิ่งทั้งสอง คือไม้ที่ว่า ไห้หมดสิ้นไป ด้วยความรู้เท่าทันปล่อยว่างวางลง ไม้ทั้งสองหายไฟก็ไม่เกิด

ผู้แสดงความคิดเห็น คัดลอกจากหลวงพ่อหลตอบผู้ใฝ่ในธรรม วันที่ตอบ 2010-06-26 11:08:46


ความคิดเห็นที่ 3 (3227328)

กราบนมัสการหลวงพ่อ
 
หลวงพ่อ ช่วยอธิบาย อริยสัจ4 ให้ฟังหน่อยค่ะ

 

รู้เท่าทันมายาทั้งปวง ไม่เข้ายึดถือครอบครอง คือ มรรคนิโรธ ตรงข้ามก็คือ ทุกข์สมุทัย

ผู้แสดงความคิดเห็น คัดลอกจากหลวงพ่อหลตอบผู้ใฝ่ในธรรม วันที่ตอบ 2010-06-26 11:15:10


ความคิดเห็นที่ 4 (3311556)

กรรมคืออะไร

ผู้แสดงความคิดเห็น ann วันที่ตอบ 2011-09-23 10:11:59


ความคิดเห็นที่ 5 (3313091)

ทำไมพระอัฐิของพระอานนท์เถระถึงเป็นรูปหัวใจส่วนมากล่ะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกหลานคณะศรัทธาธรรมพระบรมสารีริกธาตุบูชา วันที่ตอบ 2011-10-10 13:17:42


ความคิดเห็นที่ 6 (3343944)

ความดีควรทำ

ผู้แสดงความคิดเห็น กฤษฎา ต้า (soiooc-123-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-09-18 09:56:31[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.