ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletใจที่เป็นกลางต่อสังขาร
bulletผู้อยู่อุเบกขา
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bulletส่วนเหลือ
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletFacebook รวมภาพกิจกรรม
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
ช่วยกันแชร์ หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
Newsletter

dot
ทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
ถ้าไม่”คิด” ความกลัว ก็ไม่มี ........คลิปวีดิโอสั้นๆ อธิบาย ระหว่าง เชาว์ปัญญา Intellect ที่เราคุ้นเคย ใช้ ความคิดแก้ปัญหาใช้ทำมาหากิน กับ ญาณปัญญา Intuition-เห็นตามจริง.......ปัญญาทั้ง 2 ชนิด เกิดพร้อมกันไม่ได้. เป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกัน เพราะ ความนึกคิดนั้น บังความจริงอยู่
 
ทำอย่างไรถึงไม่กลัว.......ก็เลือกที่จะไม่เสพอารมณ์ที่ตั้งอยู่จากความคิด(เชาว์ปัญญา Intellect) ที่มี “เรา” เป็นผู้เสพอารมณ์ความพอใจและไม่พอใจ  คือ ขณะคิดก็มีสติรู้ตัว แต่ถ้ามันคิดเพราะเผลอคิด ห่วงโน่น กลัวนี่ มีความอยาก ก็อย่าไปเสพอารมณ์นั้นๆ......ถ้าทำได้บ่อยๆ “จิตผู้หลง”ก็จะอ่อนกำลัง เพราะไม่ได้อาหาร ....เมื่อนั้น ญาณปัญญา Intuition ก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อไม่มี “เรา” ........ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่อง อาหาร 4
 
นักปฏิบัติธรรมที่เคยเข้าถึงอารมณ์ที่ละเอียด เข้าใจในธรรมมากขึ้น แต่สุดท้ายเมื่อถูกกระทบ ถูกปรุงแต่งจากการดำเนินชีวิตประจำวัน ก็เวียนกลับมาสู่ความเคยชินเดิมๆ เพราะ “ถูกหลอก” ให้เสพอารมณ์อันตั้งอยู่ จากการใช้ความนึกคิดแบบเดิมๆมาแก้ปัญหา ....แต่หากเปลี่ยนแปลงให้เกิดปฏิปทาใหม่ขึ้นมาได้ ก็จะไม่ถูกหลอก เมื่อไม่ถูกหลอก ก็จะไม่กลัว
 
หากเข้าถึงญาณปัญญาได้จริง ความเป็นปรปักษ์ที่มีต่อ เชาว์ปัญญา ก็จะหมดไป เพราะเกิดความเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลาย จะทำให้ใช้ประโยชน์จากเชาว์ปัญญาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ.    การแก้ปัญหาปัญหาชนิดเดียวกัน คิดวางแผนเป็นอาทิตย์  จะรู้ เห็น ขึ้นมาในทันที


Copyright © 2010 All Rights Reserved.