ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
ลงมือปฏิบัติ คือ หัวใจของการศึกษาธรรมะ article

 

.........ลงมือปฏิบัติ

 

ในฐานะผู้ที่เคยเสียเวลา ขี่ม้าเลียบค่าย ศึกษาธรรมะมาเป็นเวลานานพอควร ทั้งอ่านเอง สนทนาธรรมกับผู้รู้ และพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณ  ก่อนที่จะเข้ามาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  จึงไม่อยากเห็นผู้ใฝ่ในธรรมท่านอื่นๆ  มาเสียเวลาในการอ่าน การตีความ ถกเถียง(จนมากเกินพอดี)   เกิดความยินดีพอใจในสิ่งที่ตัวเองคิดว่า รู้แล้ว      เข้าใจแล้ว   จนทำให้เสียโอกาสในการทำกรรมฐาน

 

การศึกษาธรรมะที่ดีที่สุด คือ “การลงมือทำ”    การแจ้งในจิต เข้าถึงธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเราจากการปฏิบัติ แตกต่าง จากความเข้าใจที่ได้จากการอ่าน ศึกษาธรรมะ   เปรียบความรู้ในสภาวธรรมเสมือนหนึ่งว่าคือ บ้าน ซึ่งมีส่วนประกอบเป็น เสา พื้นบ้าน ฝาบ้าน หลังคาบ้าน   เมื่อถึงสภาวธรรมนั้น ก็จะรู้เอง เห็นเอง   ไม่ใช่ว่านึกคิดตามความเข้าใจของตนเอง (จากการอ่าน, การฟัง) ไปเอา เสา พื้น ฝา หลังคา  มาประกอบกันเป็นตัวบ้าน

 

คนเรามักจะมีข้ออ้าง (รวมทั้งผู้เขียนเมื่อสมัยก่อน) ที่ว่า เอาไว้แก่ชรา หมดวัยทำงานก่อน แล้วค่อยลงมือเข้าวัดปฏิบัติกรรมฐาน ตอนนี้ก็ทำบุญ ทำทานตามโอกาสอำนวย  เสมือนส่งเบี้ยกรมธรรม์ประกันภัย  ด้วยคาดหวังความคุ้มครอง หรือ เสมือนซื้อหาสะสมบุญ เพื่อหวังความสุขความเจริญในโลกนี้และโลกหน้า  หารู้ไม่ว่าเป็นความประมาทอย่างยิ่งในชีวิต  เนื่องจากการใช้ชีวิตของแต่ละคน แต่ละวัน จะเกิด ความสุข-ทุกข์, ความยินดี-ไม่ยินดี ก่อเกิดเป็นอุปาทานพอกพูนขึ้นทุกวัน   ยิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งเสียโอกาส   อีกทั้งสังขารร่างกายที่ทรุดโทรมลง จะเป็นอุปสรรคต่อการทำกรรมฐาน   โดยที่การทำกรรมฐานให้ได้ผล ต้องมีความเพียรอย่างอุกฤษฏ์

 

การทำทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา เป็นประเภทแห่งการทำบุญ ซึ่งได้อานิสงส์มากขึ้นโดยลำดับ เพราะการทำทาน การรักษาศีล ก็คือการทำดี ละเว้นความชั่ว เป็นการขัดเกลากิเลสเพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์  ให้ผลทางใจเกิดความสุข ความปิติในการกระทำนั้น  ผลทางใจที่ได้จากการการเจริญภาวนาก็เป็นเช่นเดียวกัน โดยได้รับทั้งคุณภาพและปริมาณที่ยิ่งมากขึ้น ตามลำดับของจิตที่เป็นอิสระจากอารมณ์หยาบ ถึงละเอียดยิ่งๆขึ้นไป   

 

คนที่จะไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าบนสวรรค์ได้นั้น ใน ปุญญกิริยาวัตถุสูตร อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ท่านกล่าวไว้โดยมีใจความย่อถึงผลทางใจอันเป็นอานิสงส์จากการทำทาน รักษาศีล

                “เพียงรู้จักให้ รู้จักเสียสละ สงเคราะห์คนอื่น (ทาน) ระมัดระวังการกระทำและคำพูด (ศีล) และเมื่อกรรมดีนี้ส่งผล ก็สามารถเป็นชาวสวรรค์ได้” [ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทและลำดับของกรรมด้วย: ผู้เขียน]

 

การเจริญภาวนาได้อานิสงส์มากเพราะ นอกจากผลทางใจที่ได้รับขณะปฏิบัติแล้ว ยังตั้งอยู่ได้นานหลังจากนั้น   อีกทั้งยังต่อยอดได้ทั้งคุณภาพและปริมาณในโอกาสต่อๆไปของการทำกรรมฐาน เพราะจิตเมื่อได้รับการฝึกมาแล้ว เคยรับรู้ความสุขสงบ-ประณีต จากจิตละจากอารมณ์ที่ไปเกาะยึดภายนอก  ทำให้จิตมีแนวโน้มที่จะละอารมณ์จากหยาบไปสู่ละเอียด มีความเป็นอิสระมากขึ้น (เสมือนความลาดเทของท้องมหาสมุทรหรือการไหลของแม่น้ำ) นำไปสู่การละวางความยึดมั่นถือมั่นที่มีในตน(เช่น ทิฐิ มานะ) ละวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอันไม่เที่ยง  สัมผัสถึงความสุขสงบ ประณีตยิ่งๆ ขึ้นไป

 

 

 

เมื่อใช้ชีวิตอยู่ทางโลก จิตที่ถูกฝึกมาทำให้เกิดความชำนาญในการรู้และละอารมณ์    เป็นญาณทัสสนะเบื้องต้นในการรู้ตามจริง  ทำให้การดำเนินชีวิตทางโลก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะการตัดสินใจไม่ถูกเบี่ยงเบน (Bias) ด้วยอารมณ์  จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติกรรมฐานมีสติสัมปชัญญะมากขึ้น ส่งผลให้เกิด ความระมัดระวังในการรักษาศีลและความโน้มเอียงที่จะสละ และบริจาคทาน เป็นไปโดยธรรมชาติของตัวเอง

 

แรงจูงใจ อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ชักชวน ท่านทั้งหลาย เข้าสู่ เส้นทางปฏิบัติธรรม เพราะ ความยากลำบากในการหา สถานที่ปฏิบัติกรรมฐาน และ ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สามารถสอนแนวทางตรงตามพุทธดำรัส  เมื่อมีโอกาสได้แบ่งปันในเว็บไซด์แห่งนี้ จึงได้รวบรวมไว้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เลือกตามจริตและความสะดวกของแต่ละคน   อาจารย์บางท่านได้อภิญญา รู้วาระจิต ซึ่งช่วยผู้ปฏิบัติได้มากในการสอบอารมณ์ความก้าวหน้าของจิต ให้เกิดความต่อเนื่องในทางธรรม    หากประกอบกับผู้ปฏิบัติมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ท้อถอย ไม่ประมาท ในที่สุดแล้ว ผลแห่งการปฏิบัติธรรมย่อมบังเกิดแก่ผู้ปฏิบัติธรรมอย่างแน่นอน

 

นายไปล่

 

 
คิดใหม่ชนะใจตน

กรรมฐานกับคุณภาพชีวิต
พระพุทธพจน์: แก่นแท้พระพุทธศาสนา
คลื่นสมองกับพลังพิเศษในตัวคุณ article
พระมหาวรพรตสอนธรรม article
อะไรคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
รวมภาพพระบรมสารีริกธาตุ
ปรากฏการณ์ใหม่..ในกรุงเทพ ต่อการปฏิบัติธรรม
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ พูดถึง ศาสนาพุทธ
ทำบุญออนไลน์ รอรับได้เลย
รวมภาพพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
รวมภาพพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
กรรมฐานแก้เครียด
ชีวิตหลังความตาย.......คุณเชื่ออย่างไร?Copyright © 2010 All Rights Reserved.