ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน”สวนปัญญาธรรม”

     

  

ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน สวนปัญญาธรรม  (หลวงปู่ก๋วน) ตั้งอยู่ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง แต่เดิมให้การสอนอยู่บริเวณกุฏิแม่ชีในวัดตะเคียนทอง จ.ระยอง   โดยมีหลวงปู่ก๋วนเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้น   เนื่องจากจำนวนคนที่ไปเข้ากรรมฐานมีจำนวนมากขึ้นทุกปี ทั้งหญิง และ ชาย ทำให้ไม่สะดวกในสถานที่พัก และ ที่ปฏิบัติ 

 

แม่ชีแดง ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานได้ดำริ และ ดำเนินการก่อสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน แห่งใหม่ที่บ้านค่าย เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น ซึ่งได้รับอนุเคราะห์และเงินบริจาค จากกลุ่มลูกศิษย์ และ ผู้มีจิตศรัทธาโดยจัดตั้งในรูปแบบศูนย์วิปัสสนากรรมฐานใช้ชื่อว่าสวนปัญญาธรรม

 

 

การเดินทาง:

โดยรถยนต์ส่วนตัว

Click ที่ Link เพื่อดูรายละเอียด แผนที่การเดินทาง:

แผนที่สวนปัญญาธรรม_New.pdf

 

โดยรถประจำทางจากกรุงเทพฯ

จากสถานีเอกมัย ขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย กรุงเทพ-บ้านเพ 

ลงบ้านหนองกรับ ตรงป้ายบอกทางเข้าวัดปิปผลิวนาราม แล้วต่อมอเตอร์ไซด์เข้าไปที่ศูนย์ฯ

โดยรถประจำทางจากระยอง

จากสถานีขนส่งระยอง ขึ้นรถโดยสารสองแถวประจำทางสาย โรงน้ำตาล-บ้านหนองกรับ 

ลงบ้านหนองกรับ ตรงป้ายบอกทางเข้าวัดปิปผลิวนาราม แล้วต่อมอเตอร์ไซด์เข้าไปที่ศูนย์ฯ

    

     

ติดต่อ-สอบถาม:

ช่วงเวลา: 08:00 – 11:00 น.  งดรับแขกช่วงเวลา 12:00-15:00 น

แม่ชีแดง เบอร์โทร: 095 453 9942

 

แนวปฏิบัติ:

เจริญสติสัมปชัญญะ กำหนดรู้ ละ อารมณ์ ตามแนวสติปัฎฐาน 4

เดินจงกรม  นั่งสมาธิ  กายคตาสติ และ อานาปานสติ

สอบอารมณ์โดยแม่ชีแดง จากการทราบวาระจิต เพื่อแนะแนวทางและแก้ไขข้อติดขัด

 

เครื่องแต่งกาย:

แบบสุภาพไม่กำหนดว่าต้องเป็นชุดขาว

 

ที่พัก:

สถานที่พัก ที่ปฏิบัติ แยกออกเป็นสัดส่วนหญิง-ชาย

 

    

      

โซนผู้หญิง

กุฏิห้องพักพร้อมห้องน้ำ จำนวน 3  หลัง (รับได้ 3 -4 คนต่อหลัง)  และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจำนวน 2 หลัง

      

กุฏิห้องพักไม่มีห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง (รับได้ 4 -5 คนต่อหลัง)

 

ศาลานอนรวม-ปฏิบัติกรรมฐาน พร้อมห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง (รับได้ 20- 25 คน)

            

ห้องน้ำรวม พร้อมที่ ซัก ล้าง จำนวน 1 หลัง

   

 

 

                                                         โซนผู้ชาย

 

                                                                              กุฏิห้องพักพร้อมห้องน้ำ จำนวน 3 หลัง (รับได้ 3 -4 คนต่อหลัง)

           

                                                                    ห้องพักไม่มีห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง (รับได้ 4 -5 คนต่อหลัง

                                                                   

                                                                ศาลานอนรวม-ปฏิบัติกรรมฐาน  จำนวน 1 หลัง (รับได้ 8- 10 คน)                                

                                                                                                        ห้องน้ำรวม จำนวน 1 หลัง

                                 

                                                                                                        

 

                                 ศาลาสวดมนต์:

ศาลาลานธรรม คือชื่อของศาลาสวดมนต์ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูป-พระประธานของศูนย์ฯ และรูปหล่อของหลวงปู่ก๋วน

         

   

 

 

 

                                                                                          โรงครัว:                

โรงครัวเป็นสถานที่ประกอบอาหารและรับประทานอาหาร  แม่ชีและผู้ปฏิบัติช่วยกันคนละไม้ละมือ ประกอบอาหารทานกันเอง

ตั้งสำรับแยกเป็นวงๆ ละ 7-9 คน กรณีมีผู้ปฏิบัติจำนวนมาก ใช้ตั้งสำรับแบบ Buffet

 

ตารางเวลา:

ให้บริหารเวลาด้วยตนเอง  กรณีมีปัญหาติดขัดในการปฏิบัติธรรม ให้สอบถามจากแม่ชีแดง

กำหนดเวลาโดยลำดับเท่านั้น

(ควรสอบถามเวลาแน่นอนเอง เมื่อไปถึง)

06:30  รับประทานอาหารเช้า

07:30  สอบอารมณ์ (เพิ่มเติมจากตอนเย็นกรณีจำนวนผู้ปฏิบัติมีน้อย)

08:00-11:00  เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน

11:05  รับประทานอาหารกลางวัน

12:30-16:30  เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน หรือ แบ่งเวลาส่วนตัว-นอนพักผ่อน

16:30  สอบอารมณ์

17:30  ทำความสะอาดที่พัก และ บริเวณโดยรอบ

18:45  สวดมนต์เย็น

19:45-06:45   เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน หรือ แบ่งเวลาส่วนตัว-นอนพักผ่อน

 

การปฏิบัติธรรมตั้งอยู่บนความเพียรของผู้ปฏิบัติเอง อาจารย์เป็นผู้ชี้ทาง และ แนะนำแก้ไข เมื่อติดขัด   ไม่ได้กะเกณฑ์บังคับว่าต้องปฏิบัติเมื่อไร เป็นเวลากี่ชั่วโมง   ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติอยู่ที่ศูนย์ฯ จะปฏิบัติอย่างน้อย 7 ชั่วโมงต่อวัน  บางคนกลางคืนจะนอน 3-5 ชม.เวลาที่เหลือทำกรรมฐาน แล้วไปนอนกลางวันอีก 1-2 ชม.โดยแบ่งเวลาวงรอบใน 24 ชม. ไม่ตึงหรือหย่อนไปในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นกับจริตและสุขภาพของแต่ละคน

 

 
แนะนำสถานปฏิบัติธรรม

วัดอัมพวัน (หลวงพ่อจรัล) จ.สิงห์บุรี
สำนักปฏิบัติธรรม วิเวกอาศรม
โครงการบวชเนกขัมมะบารมี วัดปัญญานันทาราม article
สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ article
รวมกิจกรรมธรรมสภา
วัดตะเคียนทองCopyright © 2010 All Rights Reserved.