ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
การเวียนว่ายตายเกิดตามนัยพุทธศาสนา article

จากคำภีร์อรรถกถาในพุทธศาสนา มีคำอธิบายในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไว้สอนให้เราพิจารณาด้วยเหตุและผล ในที่นี้ได้ยกการถาม-ตอบ ของ ปราชญ์ในสมัยโบราณ 2 ท่านจากคัมภีร์ มิลินทปัญหา  คือ พระเจ้ามิลินท์ ตามประวัติเป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีก กับ พระนาคเสน เป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา มาโดยย่อดังนี้

 

ม. สังสารวัฏ คือ อะไร

น. คือ การเวียนว่ายตายเกิด  เปรียบเหมือน ชาวสวนปลูกมะม่วงไว้ เมื่อเกิดผล ก็เก็บมารับประทาน เสร็จแล้วก็นำเมล็ดมะม่วงนั้นไปเพาะปลูกต่อไป  เมื่อมะม่วงต้นใหม่เติบโตถึงคราวเกิดผลอีก ก็เก็บมารับประทานแล้วปลูกต่อๆ ไปอีก

 

ม. เป็นปกติของชาวสวนเช่นนี้

น. สังสารวัฏ ก็มีอาการหมุนเวียนเช่นเดียวกัน คือ นับแต่เราเกิดมา ก็ตั้งต้นเพาะความดี ความชั่ว เป็นบุญและบาปเกิดขึ้น  ซึ่งเมื่อเราเพาะความดี ความชั่วอันเป็นเหตุเกิดขึ้นแล้ว  เราก็ต้องรับผลของความดี ความชั่วนั้น ขณะเดียวกันเราย่อมถูกความแก่ ความเจ็บป่วย เข้าครอบงำจนถึงวาระสุดท้ายคือความตาย   บุญ-บาป ที่เคยทำมาก็ส่งผลให้เราไปเกิด แก่ เจ็บ ตาย ต่อๆไปอีก

 

ม. เหตุไรมนุษย์จึงต่างกันทั้งรูปร่างหน้าตา อายุขัย ทรัพย์สิน อำนาจวาสนา อะไรเป็นตัวจำแนก

น. ก็เหตุใด ต้นไม้จึงให้ผลมีรสชาติแตกต่างกันเล่า

 

ม. ก็เพราะว่าต้นไม้นั้นมีพันธุ์ต่างกัน

น. ก็ฉันนั้นแล มนุษย์ก็มีพันธุ์ต่างกัน เป็นการอำนวยผลตามลักษณะความดี ความชั่วที่ได้กระทำไว้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่สุภมาณพ ใจความว่า กรรมย่อมจำแนกสัตว์โลกให้เป็นต่างๆกัน

 

กรรมวิบากอยู่ที่ไหน

 

                พระเจ้ามิลินท์ มีพระราชโองการตรัสถามปัญหาแก่ท่านพระนาคเสน ถึงที่อยู่แห่งกรรมวิบากว่า

                ม. มหาชนทั้งปวงในโลกนี้ กระทำกุศลกรรมก็ดี กระทำอกุศลกรรมก็ดี กรรมวิบากคือผลแห่งกรรมนั้น ไปอยู่ที่ไหน?”

                น. ขอถวายพระพร บพิตรพระราชสมภาร! ปวงมหาชนในโลกนี้กระทำการอันเป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรม หรือที่เรียกกันว่ากระทำการอันเป็นบุญและบาปแล้ว วิบากแห่งกรรมนั้นจะได้ตั้งอยู่ในที่ไหนก็หามิได้ย่อมติดตามบุคคลไปเสมอฉันใด บุญและบาปอันเป็นวิบากแห่งกรรม ก็ย่อมจะติดตามผู้กระทำไป จะได้ตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งก็หามิได้ ขอถวายพระพร

 

                ม. แล้วโยมนี้จักรู้ได้อย่างไรเล่าว่า กรรมที่บุคคลพากันกระทำอยู่เสมอในโลกนี้ ผลแห่งกรรมไปอยู่เสียที่ไหน ถ้าพระผู้เป็นเจ้าชี้ให้ดูตัวกรรมวิบากหรือผลแห่งกรรมได้ก็จะเป็นการดี”

                น. ชี้ไม่ได้ ขอถวายพระพร”

  

                ม.  เหตุไร จึงชี้ไม่ได้? ขอให้พระผู้เป็นเจ้า จงอ้างเหตุผลมาให้โยมนี้หายสงสัยสักหน่อยเถิดเป็นไร?”

                น. ขอถวายพระพร เปรียบปานดุจ รุกขลาวัลย์ทั้งหลายที่ยังมิได้ผลิดอกออกผลนั้น ผลของมันไปหลบซ่อนอยู่เสียที่ไหนเล่าพิตรพระราชสมภารเจ้าอาจจะชี้บอกดังนี้ได้หรือมิได้

 

                ม. พระผู้เป็นเจ้าจะมาให้โยมนี้ชี้ซึ่งไม้อันยังไม่มีผล ว่าผลไม้นั้นอยู่ที่ไหนโยมนี้ก็จนปัญญามิอาจที่จะชี้ให้พระผู้เป็นเจ้าดูได้

                น. ขอถวายพระพร พระองค์ไม่ทรงสามารถที่จะชี้ซึ่งต้องไม้ที่ยังไม่ผลิดอกออกผลมีแต่ต้นเปล่า ๆ ว่า ดอกผลแห่งต้นไม้นั้น มันหลบซ่อนอยู่ที่ไหนได้ อุปมานี้เป็นประการใด อาตมานี้ก็มิอาจที่จะชี้ซึ่งตัวกรรมวิบากแห่งบุคคลผู้กระทำกรรมทั้งหลายว่า กรรมวิบากหรือผลแห่งกรรมนั้น ๆ ไปตั้งอยู่ในที่นั้น ๆ ได้ จะได้ก็แต่เพียงว่า เมื่อบุคคลกระทำกรรมอันใดลงไปแล้ว กรรมวิบากหรือผลแห่งกรรมนั้นก็จักติดตามผู้เป็นเจ้าของกรรมเรื่อยไปและเรื่อยไป ต่อเมื่อได้กาลได้โอกาสแล้วจึงจะปรากฏออกมาให้ผลแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรม เปรียบเทียบดอกและผลแห่งต้นไม้ เมื่อถึงฤดูกาลได้โอกาสแล้วจึงจะโผล่ผลิออกมาให้เห็นฉะนั้น

                ม. พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาสมควรแล้ว ดังนี้แล้ว

 

 
ยาแก้สงสัย

เรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
โลกนี้ โลกหน้า ตามนัยพระพุทธศาสนา article
บุรุษจับเหล็กแดง
ความทุกข์ของนกกระทา
นางฟ้าปลาทู
วัฏสงสารCopyright © 2010 All Rights Reserved.