ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
กรรมฐานกับคุณภาพชีวิต

กรรมฐาน กับ คุณภาพชีวิต  

 

กรรมฐานช่วยให้การดำรงชีวิตมีคุณภาพมากขึ้นได้อย่างไร  คำตอบคือ ช่วยเติมพลังชีวิต-กำลังจิตให้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ถูกบดบังชักจูงโดยโลภะ โทสะ โมหะ ของเราเอง สามารถตัดสินใจตามสภาพความเป็นจริง    หลายคนเมื่อต้องตัดสินใจสำคัญ มักต้องขอความคิดเห็นจากผู้อื่น ทั้งๆที่ตนเองมีข้อมูลในมือพร้อมที่สุด  เหตุเพราะผู้อื่นมีจิตใจที่เป็นกลางมากกว่า  ขณะที่ตนเองมีแนวโน้มที่จะนึกคิดปรุงแต่ง (ตามอุปาทานที่มีในตน) ไปในทิศทางที่ตนเองต้องการ ทำให้การตัดสินใจผิดพลาด

 

การทำกรรมฐานคือการเจริญสติสัมปชัญญะ โดยมีอุบายวิธีที่จะฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบัน ใช้อุบายกำหนดรู้ตามจังหวะการก้าวเดิน เรียกว่า เดินจงกรม และ เมื่อนั่งก็กำหนดรู้ตามลมหายใจเข้าออก   เมื่อจิตแวบออกไปคิดเรื่องอื่นใด ก็ให้กำหนดรู้ตัว (คือ สติสัมปชัญญะของเรา) แล้วกลับมาที่อิริยาบถนั้นๆ (เดิน หรือ นั่ง) 

 

จากประสบการณ์ตรงของ ผู้ฝึกใหม่ส่วนใหญ่  ในทุก 10 วินาที จิตจะแวบออกไปคิดเรื่องอื่นๆ ซึ่งเราสามารถกำหนดรู้ตัวทัน อย่างน้อย 1 ครั้ง (ในความจริง อาจจะมากกว่านี้ แต่กำหนดรู้ไม่ทัน เนื่องจากจิตยังไม่มีกำลัง-ความละเอียดพอ)  หากเราทำกรรมฐานครั้งละครึ่งชั่วโมง แสดงว่ากำหนดรู้ตัว ได้ 180 ครั้ง ในหนึ่งวันทำกรรมฐาน 8   ชั่วโมง แสดงว่าราสามารถกำหนดรู้ตัวทัน 2,880 ครั้ง หากเราเข้ากรรมฐาน 5 วัน เราก็จะกำหนดรู้ตัวทัน มากกว่า หนึ่งหมื่น ครั้ง ลองคิดดูว่า พลังงานทางจิตที่ได้กลับมาจะมีมหาศาลขนาดไหน

 

โดยทุกครั้งที่ จิตละจากอารมณ์ที่ไปเกาะยึดภายนอก หมายถึงจิตนั้นกลับมารวมตัวกันทำให้มีกำลังและความละเอียดเพิ่มมากขึ้น เกิดเป็นสมาธิ   เปรียบเสมือนได้แว่นขยายมาตามดูด้วยความละเอียดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับไป  จนเห็นว่าเมื่อเรากำหนดรู้ทันจิตที่แวบออกไปคิด (ไปยึดติด) เรื่องอื่นใด(อารมณ์ใด) นั้น   จิตก็เหมือนถูกปลุกให้ตื่นจากที่ไปยึดหรือปรุงแต่งความคิดนั้น  เมื่อไม่ไปยึดไว้   เรื่องที่คิดหรืออารมณ์นั้นๆ ก็จะจางหายไปเอง คือ เมื่อ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ก็ดับไป ตามกฎไตรลักษณ์   

 

เมื่อปฏิบัติเช่นนี้มากๆ เข้า ก็จะได้กำลังสมาธิอันควรแก่งาน นั้นคือ การตามดู-รู้อารมณ์ ตนเอง ก็จะละเอียดยิ่งขึ้นไปตามลำดับ  การพิจารณาเป็นลำดับขั้น เป็นเปราะๆ เข้าไป ตั้งแต่หยาบๆ ปานกลาง ขั้นสูง ประณีตละเอียดเข้า จนถึงที่สุดแห่งเรื่อง แห่งอุปาทานนั้นๆ  ทุกๆ คนจะรู้จักประโยชน์เป็นคุณ เกื้อกูลแก่ตน   แล้วแต่ความเพียรพยายามของแต่ละคน เห็นผลประจักษ์แท้แก่ตนเอง

 

 
คิดใหม่ชนะใจตน

พระพุทธพจน์: แก่นแท้พระพุทธศาสนา
ลงมือปฏิบัติ คือ หัวใจของการศึกษาธรรมะ article
คลื่นสมองกับพลังพิเศษในตัวคุณ article
พระมหาวรพรตสอนธรรม article
อะไรคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
รวมภาพพระบรมสารีริกธาตุ
ปรากฏการณ์ใหม่..ในกรุงเทพ ต่อการปฏิบัติธรรม
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ พูดถึง ศาสนาพุทธ
ทำบุญออนไลน์ รอรับได้เลย
รวมภาพพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
รวมภาพพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
กรรมฐานแก้เครียด
ชีวิตหลังความตาย.......คุณเชื่ออย่างไร?Copyright © 2010 All Rights Reserved.