ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
บุรุษจับเหล็กแดง

ผลงานวรรณกรรมทางธรรมะ

พระพรหมโมลี (วิลาศ าณวโร ป.ธ.๙)

 

ในเรื่องนี้จะพึงเห็นได้จากการสนทนาโต้ตอบกันระหว่างองค์อรหันต์ท่านพระนาคเสนเถรเจ้ากับสมเด็จพระเจ้ามิลินท์ในอรรถปริศนาเกี่ยวกับเรื่องกรรมวิบาก ดังต่อไปนี้ 

บุรุษจับเหล็กแดง

 

                สมเด็จพระเจ้ามิลินท์ปิ่นธรณี ทรงมีพระราชปุจฉาถามว่า

 

                “ข้าแต่พระนาคเสนผู้มีปรีชา! บุคคลผู้หนึ่งรู้อยู่แล้วว่า ‘เป็นบาปกรรมแต่ก็กระทำอกุศลอันเป็นบาปกรรมนั้นลงไป กับบุคคลอีกผู้หนึ่งเป็นคนโง่ไม่รู้ว่า ‘เป็นบาปกรรม’ และได้กระทำอกุศลอันเป็นบาปกรรมนั้นลงไปเช่นเดียวกัน เมื่อบุคคลทั้งสองจักได้เสวยกรรมวิบากคือผลแห่งกรรมอันเป็นบาปที่ตนทำลงไปนั้น บุคคลไหนจะได้รับทุกขเวทนาในอบายมากกว่ากัน คือ บุคคลที่รู้อยู่ว่าบาปกรรมนี้มีปรกตินำไปสู่อบายแล้วกระทำบาปจะได้รับเวทนาในอบายมากกว่าหรือ? หรือว่าบุคคลผู้ไม่รู้ว่าเป็นบาปกรรมนี้มีปรกตินำไปสู่อบายแล้วกระทำบาป จะได้รับทุกขเวทนาในอบายมากกว่า ขออาราธนาพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้แห้งเพราะโยมนี้ยังมีความสงสัยอยู่”

                 พระนาคเสนเถรเจ้า ถวายวิสัชนาว่า

                “ขอถวายพระพรมหาบพิตรผู้เป็นอิสราธิบดี! บุคคลที่ไม่รู้ว่าเป็นบาปกรรม แล้วกระทำบาปนั้น ย่อมได้เสวยทุกขเวทนาในอบายมากกว่า ส่วนบุคคลที่รู้ว่าเป็นบาปกรรมแล้วกระทำบาปกรรมนั้น ย่อมได้เสวยทุกขเวทนาในอบายน้อยกว่า ขอถวายพระพร”

 

                 “ข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญ! ธรรมดาว่าราชบุรุษราชอำมาตย์ของโยมนี้ที่ใครรู้แล้วว่ากระทำกรรมอย่างนี้มีโทษกฎหมายห้าม แต่เขาไม่เกรงขามขืนกระทำความชั่วอันเป็นบาปกรรมลามกผิดกฎหมายนั้น ต้องถูกลงโทษหนักเป็นทวีคูณตรีคูณ โยมนี้เข้าใจว่ารู้เองทำเองนี้แล ได้เสวยทุกขเวทนามากกว่านะพระผู้เป็นเจ้า แต่เหตุไฉนพระผู้เป็นเจ้าจึงกลับว่ารู้เองทำเองในฝ่ายอกุศลได้เสวยผลเป็นทุกขเวทนาในอบายน้อยกว่าเล่า ขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้เหตุผลมา”

 

                “ขอถวายพระพร บพิตรพระราชสมภาร! เมื่อพระองค์ต้องการเหตุผลอาตมาภาพจักถวายวิสัชนาปัญหานี้ด้วยอุปมา คือ มีก้อนเหล็กอันลุกแดงด้วยแสงไฟก้อนหนึ่งตั้งอยู่ในเตาถ่านเพลิง ทีนี้มีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนมีตาดี พอเห็นเหล็กแดงนั้น จึงค่อยจับลงไป กับบุรุษอีกผู้หนึ่งเล่าเป็นคนโง่เง่าเถลือกถลน ไม่รู้ไม่เห็นว่าก้อนเหล็กแดงนั้นร้อนรน ก็เอื้อมมือจับลงไปอย่างถนัดใจ ในบุรุษทั้งสองที่จับก้อนเหล็กแดงอันร้อนแรงด้วยเปลวไฟนั้น พระองค์จะทรงมีความสำคัญว่า บุรุษคนไหนจะได้ประสบกับความร้อนมากกว่ากัน ขอถวายพระพร”

 

                “ข้าแต่พระนาคเสนผู้มีปรีชา! พระผู้เป็นเจ้านี้เป็นผู้มากไปด้วยความฉลาด ก็ชายที่ประมาทเป็นคนโง่เง่าไม่ทันดูไม่ทันเห็น เผ่นเข้าจับก้อนเหล็กแดงเข้าอย่างถนัดใจนั่นแล ย่อมจะได้ประสบทุกขเวทนาร้อนรนนักหนา”

 

                “ขอถวายพระพร มหาราชา! บุรุษผู้มีความประมาทไม่ทันดูไม่ทันเห็น เผ่นเข้าจับก้อนเหล็กแดงเข้าอย่างถนัด ย่อมได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส ได้รับทุกขเวทนามากกว่าบุรุษผู้รู้อยู่และค่อย ๆ จับก้อนเหล็กแดงฉันใด บุคคลที่มีจิตประกอบไปด้วยโมหะไม่รู้ว่าเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นกรรม ย่อมได้รับทุกขเวทนาในอบายหนักกว่าบุคคลที่รู้ว่าเป็นบาป กรรม แล้วกระทำลงไป ก็บุคคลที่รู้แล้วว่าเป็นบาปกรรมและกระทำลงไปนี้ มีโทษน้อยกว่า ขอถวายพระพร”

 
ยาแก้สงสัย

การเวียนว่ายตายเกิดตามนัยพุทธศาสนา article
เรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
โลกนี้ โลกหน้า ตามนัยพระพุทธศาสนา article
ความทุกข์ของนกกระทา
นางฟ้าปลาทู
วัฏสงสารCopyright © 2010 All Rights Reserved.