ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นาบไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletFacebook รวมภาพกิจกรรม
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
ช่วยกันแชร์ หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
Newsletter

dot
ทำบุญออนไลน์ รอรับได้เลย

ความสำเร็จ บริสุทธิ์ ของบุญกุศล สำเร็จได้ด้วยการน้อมจิตในการกระทำความดีนั้นๆ ขณะที่ท่านทั้งหลายเข้ามาอ่านเว็บไซด์ใจสบายอยู่ขณะนี้  ท่านสามารถทำบุญได้ทันที โดยอาศัยจิตของท่านเอง(ที่ตั้งมั่น มีสมาธิ หรืออย่างน้อยก็ละวางจากอารมณ์อื่นๆ คลายความฟุ้งซ่านมาจดจ่อกับการอ่านนี้) น้อมไปในบุญกิริยาวัตถุ 10 (ดูรายละเอียด จากเมนูการสร้างบุญบารมี)

ทางเว็บไซด์ได้เปิด ใจสบายแฟนเพจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใฝ่ในธรรม ได้มีโอกาสแบ่งปันบุญกุศลที่ได้ไปทำมาในโอกาสต่างๆแก่ผู้อื่น เป็น ปัตติทานมัย โดยการโพสท์ ข้อความหรือรูปภาพได้ ที่หน้าแฟนเพจ โดยเข้าไปที่เมนู เปิดกรุพระธรรม--->โรงทานแห่งธรรม ขณะเดียวกันก็สามารถทำบุญด้วยการน้อมจิตในความดีของผู้อื่น เป็น ปัตตานุโมทนามัย โดยเข้าไปที่เมนู Contact Us ชมรมคนใจสบาย--->กิจกรรมชมรมคนใจสบาย

 

Ø    เปิดดู กิจกรรมของชมรมคนใจสบาย (เก็บเป็นแฟ้มภาพในเว็บไซด์-ดูที่เมนู Contact Us หรือ กิจกรรมคนใจสบาย) ที่ได้บันทึกการทำบุญไว้ในโอกาสต่างๆ เป็นปัตตานุโมทนามัย   โดยที่ขณะที่ดูอยู่นั้นให้จดจ่ออยู่กับกิจกรรมของภาพนั้นเสมือนหนึ่งตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ  แล้วน้อมจิตยินดีในความดีของผู้อื่น(หรือของเราเอง) ในการทำความดีนั้น

 

Ø    เปิดดู ภาพสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง  (เก็บเป็นแฟ้มภาพในเว็บไซด์-ดูที่เมนูเปิดกรุพระธรรม)

 

สังเวชนียสถานทั้ง ๔ ซึ่ง ก่อนอื่นคงต้องทำให้เข้าใจก่อนว่า สังเวชนียสถานคือ สถานที่ที่เมื่อได้พบเห็นแล้วทำให้เกิดความสะเทือนใจ/เกิด ความสำนึก/ กระตุ้นให้คิด ให้ระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, คุณของพระธรรม ที่พระพุทธ องค์ทรงสั่งสอน เพื่อให้เกิดความพยายามทำในสิ่งที่เป็นกุศลต่อไป ในทางพระพุทธศาสนาเรามีสังเวชนียสถานอยู่ ๔ แห่งซึ่งแต่ละแห่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับประวัติของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้น กล่าวคือ

1.       ลุมพินี (LUMBHINI) สถานที่ประสูติ ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาล

2.       พุทธคยา(BODHGAYA) สถานที่ตรัสรู้ธรรม อยู่ที่เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

3.       สารนาถ (SARANART) ในสมัยพุทธกาลเรียก ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นสถานที่ที่พระพุทธ องค์ทรงแสดงปฐมเทศนา อยู่ที่เมืองพาราณสี รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย

4.       กุสินารา (KUSINARA) สถานที่ปรินิพพาน อยู่ใกล้เมือง โครักขปูรณ์ รัฐอุตรประเทศ ประเทศ อินเดีย

โดยที่ขณะที่ดูอยู่นั้นให้จดจ่ออยู่กับภาพนั้นเสมือนหนึ่งตัวเองอยู่ในสถานที่นั้นๆ  แล้วน้อมจิต ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม มีอานิสงค์ดังพุทธดำรัส ดังนี้

 ...................ดูกรอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เป็นไฉน คือ

๑. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้ ฯ
๒. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่า พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ฯ
๓. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่า พระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ ฯ
๔. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่า พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในที่นี้

สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้แล เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ฯ
ดูกรอานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้วยความเชื่อว่า

พระตถาคตประสูติในที่นี้ก็ดี,  พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดี,
พระตถาคตทรงยังอนุตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ก็ดี,  พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ก็ดี

ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสแล้ว จักทำกาละลง ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลจาก.....
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ สุตตันตปิฎกที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค

 

 

 
คิดใหม่ชนะใจตน

กรรมฐานกับคุณภาพชีวิต
พระพุทธพจน์: แก่นแท้พระพุทธศาสนา
ลงมือปฏิบัติ คือ หัวใจของการศึกษาธรรมะ article
คลื่นสมองกับพลังพิเศษในตัวคุณ article
หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน article
อะไรคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
รวมภาพพระบรมสารีริกธาตุ
ปรากฏการณ์ใหม่..ในกรุงเทพ ต่อการปฏิบัติธรรม
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ พูดถึง ศาสนาพุทธ
รวมภาพพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
รวมภาพพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
กรรมฐานแก้เครียด
ชีวิตหลังความตาย.......คุณเชื่ออย่างไร?Copyright © 2010 All Rights Reserved.