ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletการเดินทางของนายไปล่ (pdf)
bulletบ่มวิมุตติ
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
dot
วัดรัตนคูหา ถ้ำผากล้วย แม่เมาะ
dot
bulletแผนที่ไปวัดรัตนคูหา(ถ้ำผากล้วย)
bulletพาแอ่วชุมชน ชมวิถีคนแม่เมาะ
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletFacebook รวมภาพกิจกรรม
bulletวิธีป้องกันภัยจากรถสาธารณะ
bulletรักษาตาฟรี ถวายในหลวง
bulletโครงการผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
bulletขาเทียมฟรี สำหรับผู้พิการขาขาด
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
Newsletter

dot
โครงการผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ป่วย หรือมีคนใกล้ตัว คนข้างบ้าน หรือคนรู้จัก เป็นมะเร็ง เม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย)และ มะเร็งกระเพาะอาหาร จะได้ช่วยกันบอกต่อ...

 

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยนานาชาติ (GIPAP)
            เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง  (Chronic Myeloid Leukemia) ซึ่งถูกวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีผล Philadelphia Chromosome เป็นบวก และผู้ป่วยมะเร็ง GIST(Gastrointestinal Stromal Tumor) ถูกวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  มีผล CD117 เป็นบวก
            เกี่ยวกับ GIPAP
            โนวาร์ตีส เอจี ผู้คิดค้นยารักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง(CML) และโรค
            มะเร็ง GIST ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาด้วยยาดังกล่าว
            แต่ไม่สามารถได้รับยา อันเนื่องจากฐานะของผู้ป่วยบางรายหรือประกันสุขภาพยังไม่
            ครอบคลุม บริษัทจึงได้ก่อตั้งโครงการ GIPAP ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย
            มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CML (Philadelphiachromosom-positive,chronic
            myeloid leukemia) ทั้งที่อยู่ในระยะเรื้อรัง ระยะลุกลาม และระยะรุนแรง ของ
            โรค หรือผู้ป่วยมะเร็ง GIST (Gastro-Intesinal Stromal Tumor) ที่ผ่าตัดไม่
            ได้และที่อยู่ในระยะลุกลามซึ่งมี c-Kit(CD117) เป็นบวกและไม่มีที่พึ่งพิงในการรักษา
            ให้ได้รับการรักษาด้วยยาโดยไม่คิดมูลค่า


            คุณสมบัติของผู้ป่วยที่จะขอรับการช่วยเหลือจากโครงการ GIPAP นั้น
            1. ผู้ป่วยจะต้องได้รับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าท่านป่วยเป็นโรคมะเร็ง
            เม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML หรือโรคมะเร็ง GIST จริง มีผลการวินิจฉัยที่ถูกต้อง
            ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
            2. ผู้ป่วยมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
            3. ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ หรือ ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เอง
            และไม่ได้เงินสนับสนุนจากที่ใดๆ

            หากท่านมีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน ให้ท่านปฏิบัติดังนี้


            1. กรุณาแจ้งความประสงค์สมัครเข้าโครงการของท่าน กับแพทย์ผู้รักษาท่าน เพื่อให้
            แพทย์ผู้รักษาของท่านส่งเรื่องของท่านมาที่มูลนิธิแมกซ์(ประเทศไทย)


            2. กรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน รายได้ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ กับ
            แพทย์ให้ถูกต้อง และครบถ้วน


            3. ภายหลังจากที่แพทย์ส่งใบสมัครของท่านมาที่มูลนิธิแมกซ์แล้ว เจ้าหน้าที่ของแมกซ์
            จะติดต่อกลับหาท่าน ตามชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านให้ไว้ เพื่อนัดสัมภาษณ์
            และขอเอกสารประกอบการพิจารณา


            4. หากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของผู้ป่วยโครงการ GIPAP  มูลนิธิแมกซ์
            (ประเทศไทย) จะแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาของท่านทราบและแพทย์ของท่านจะดำเนินการ
            ส่งใบสมัครในนามของท่าน Online ไปที่
www.themaxfoundation.org เพื่อ
            พิจารณาอนุมัติ

            5. หลังจากนั้น มูลนิธิแมกซ์ จะแจ้งผลการอนุมัติไปยังแพทย์ผู้รักษาของท่าน พร้อมทั้ง
            แจ้งผลไปยังบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินการจัดส่งยาของท่าน
            ไปยังแพทย์ผู้รักษา

            6. แพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้ท่านทราบเอง

            โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ GIPAP
            โรงพยาบาล 32  แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
            กรุงเทพฯ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ         โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์     โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า     โรงพยาบาลราชวิถี
         โรงพยาบาลวชิรพยาบาล      โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ       โรงพยาบาลตำรวจ      โรงพยาบาลนพรัตน์ราช ธานี  โรงพยาบาลเลิดสิน   โรงพยาบาลภูมิพล
            ....................................................................................................................
            ภาคเหนือ
       โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่       โรงพยาบาลลำปาง       โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
               สถาบันวิจัยทางวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
            ....................................................................................................................
            ภาคใต้
       โรงพยาบาลสงขลานครินทร์       โรงพยาบาลหาดใหญ่       โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี       โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช
       โรงพยาบาลตรัง      โรงพยาบาลยะลา
            ....................................................................................................................
            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์       โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี      โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
       โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา       โรงพยาบาลสุรินทร์       โรงพยาบาลขอนแก่น
            ....................................................................................................................
            ภาคกลาง
       โรงพยาบาลสระบุรี       โรงพยาบาลราชบุรี
                       **รายชื่อโรงพยาบาลจะมีการ update ตลอดเวลา**
            ผู้ป่วยหรือมีคนใกล้ชิดป่วยด้วยโรคดังกล่าว สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


            ธนศักดิ์ อุทิศชลานนท์ และบุษกร สนธิกร
            หมายเลขโทรศัพท์ 02-439-4600 ต่อ 8202
            ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
            www.gipapthailand.org
            www.themaxfoundation.comCopyright © 2010 All Rights Reserved.