ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
คลั่งนิพพาน

 

: พระพิจิตรธรรมพาที

         มีคนแก่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงบ้านอยู่ใกล้วัด ได้ฟังพระท่านเทศน์ว่ายอดของความดีอะไรจะมาประเสริฐสูงสุดเท่านิพพานเป็นอันไม่มี เงินพึ่งได้แค่เตียงโรงพยาบาล ลูกหลานที่รักนักหนาจะตามไปส่งอย่างไกลก็แค่เมรุแค่ป่าช้า ไปถึงนั่นแล้วมันหันหลังกลับมันให้เราไปคนเดียว ฉะนั้น อย่าไปไว้ใจ สู้บุญไม่ได้ บุญตามส่งเสียเราได้ไกลกว่าลูกหลานเงินทอง ยอดของบุญอะไรจะมาเท่านิพพานไม่มี แกคลั่งนิพพาน ใคร่นิพพาน เคลิ้มนิพพานทำบุญทำทานทีไร นิพพาน ปัจจโย โหตุ ทุกที หลงนิพพาน ทุกเวลาเย็นจะไปกวาดวัดดายหญ้าในวัด ไปช่วยพระสงฆ์ ตามกำลังของคนแก่ที่เรียวแรงน้อยก็มาบำเพ็ญบารมีไปตามกำลัง เวลาจะกลับบ้านก็แวะเข้าโบสถ์เสียก่อน โบสถ์ของวัดบ้านอกแต่ก่อนไม่ต้องปิด ไม่ต้องใส่กุญแจเหมือนอย่างสมัย นี้เปิด ๔ ด้าน ตลอดปีตลอดชาติใครจะเข้าจะออกได้ตลอด เพราะขโมยตัดคอพระยังไม่มี

 

          วันหนึ่ง แกก็ทำอย่างนั้นจะกลับบ้านก็เข้าไปสวดมนต์ พอสวดมนต์แล้วก็อธิฐาน นิพพาน ปัจจโย โหตุ ขอบุญบารมีที่ดิฉันทำจงเป็นปัจจัยให้ดิฉันไปนิพพานด้วยเถิด หลวงพ่อเจ้าขา อย่างนี้ทุกวันแล้วก็กลับบ้านนอนหลับสบาย

          วันนั้นก็เข้าไปสวดมนต์แล้วอธิฐานนิพพานปัจจโย โหตุ ขอให้ดิฉันไปนิพพานด้วยเถิด หลวงพ่อเจ้าขา หลวงพ่อพระประธานเกิดพูดได้ขึ้นมา
          " สาธุ ! ได้ไปแน่ยายฉิ่ง … วันนี้ยายสะดุ้งเอ๊ะรู้จักชื่อเราด้วยหรือ ? มาเรียกยายฉิ่ง
          "เตรียมตัวไปเดี๋ยวนี้นะยาย?"
          " ไปได้แน่หรือหลวงพ่อเจ้าขา?"
          "ไปได้ชี เป็นหลวงพ่อซะอย่างไปนิพพานง่ายจะตาย เรื่องกล้วย ๆ ไปนะเตรียมตัวนะ"
          ยายฉิ่งตัวสั่นพับ ๆ บอกว่า "ช้าก่อน ๆ หลวงพ่อเข้าขา รอให้ดิฉันไปปรึกษาลูกหลานที่บ้านมันก่อน"
         หลวงพ่อก็เลยหัวเราะ บอกว่า " ตามใจแกซี"
         ตั้งแต่นั้นมายายฉิ่งก็เลยไม่ย้อนกลับวัด กลายเป็นคนกลัวนิพพานที่สุดในโลก นี่นิพพานหลอกตัวเอง การหลอกตัวเองคือการที่มองไม่เห็นว่านิพพานคืออะไร จะให้ผลอย่างไร ฟังเขาสั่งสอนอบรมมาถือว่า เป็นยอดดี ก็ยึดมั่นพอจะไปเข้าจริง ๆ ก็กลัวจะห่างลูกหลาน

         ที่ว่าหลวงพ่อพูดนะ ไม่ใช่หรอก เจ้าเด็กวัด, มันแอบไปหลอกยายฉิ่ง มันเห็นยายฉิ่งอยากไปนิพพานนัก็เลยเข้าไปทำเสียงแทนหลวงพ่อ เป็นเหตุให้จับได้ว่ายายฉิ่งแกหลอกตัวเองมาตลอดเวลา

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.