ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
ผู้ที่จะบวชต้องสละทางโลก

ผู้ที่จะบวชต้องสละทางโลก

 

            ๑.ผู้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนาต้องสละทางโลกทุกอย่างเช่น

            ไม่รับเงินรับทอง หรือให้ผู้อื่นรับไว้เพื่อตน

            ไม่อ่านหนังสือพิมพ์

            ไม่ฟังวิทยุ

            ไม่ดูโทรทัศน์

            ไม่เล่นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

            ไม่มีโทรศัพท์มือถือ

            ไม่ให้ติดต่อกับผู้หญิง

            ทั้งหมดนี้เป็นความเสื่อมความเศร้าหมองสำหรับผู้ที่จะบวชประพฤติพรหมจรรย์

            ก่อนจะบวชต้องไปอยู่วัดเป็นนาคถือศีล ๘ ฝึกท่องคำขานนาค ฝึกทานข้าววันละครั้งเดียวเหมือนกับพระ

            ตื่นแต่เช้า ทำวัตร สวดมนต์ ฝึกห่มผ้า ครองผ้า ล้างบาตร เช็ดบาตร รักษาบาตร รักษาจีวร

            ศึกษาพระวินัย และมารยาทของความเป็นพระให้เข้าใจ เมื่อบวชเป็นพระจะได้ปฏิบัติไม่ผิดพลาด เมื่อฝึกได้ดีแล้ว ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเห็นสมควร จึงจะให้บวชได้

 

 

  

ลักษณะที่ไม่เหมาะสมของผู้ที่จะบวช

 

 

        ๒. ลักษณะที่ไม่เหมาะสมของผู้ที่จะบวช

                        ๒.๑ มีลักษณะเป็นตุ๊ด เป็นกะเทย เป็นอีแอบ

                        ๒.๒ ติดยาเสพติดหลบหนีคดี มีความผิดทางกฎหมาย เป็นโรคเอดส์ เป็นโรคประสาท ป้ำ ๆ เป๋อ ๆ หรือเป็นโรคที่สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง จะเป็นเหตุนำภาระมาให้ผู้ที่อยู่ทางวัด ไม่เป็นอันได้ภาวนากัน

 

 

บวชใหม่ต้องฝึกปฏิปทาถือนิสัยของความเป็นพระให้ดี ๆ

 

 

            ๓. บวชมาใหม่ หรือเป็นพระที่มีพรรษาน้อย ๆ เบื้องต้นต้องฝึกปฏิปทาถือนิสัยของความเป็นพระให้ดี ๆ ต้องสวดมนต์ ทำวัตรเช้า วัตรเย็น ปัดกวาด เช็ดถูโบสถ์ ศาลา ลานวัด ล้างห้องน้ำ อุปัฏฐากครูบาอาจารย์ บิณฑบาตทุก ๆ วัน

            เวลาออกไปบิณฑบาต และกลับจากบิณฑบาตให้รับบาตรครูบาอาจารย์

            ไม่ให้นำอาการ หรือน้ำปานะไปฉันที่กุฏิ

            ต้องรักษาศีล ๒๒๗ ข้อง ปฏิบัติวัตร ๑๔ และศีลอภิสมาจารมารยาทของความเป็นพระไม่ให้ขาดตกบกพร่องเป็นศีลขาดด่างพร้อยมีมลทิน

            ฝึกกราบฝึกไหว้ให้ได้มาตรฐาน เวลาจะพูดกับพระที่บวชก่อนต้องประนมมือ ไม่ให้นั่งสูงกว่าผู้ที่บวชก่อน เวลาทำอะไรเกี่ยวข้องกับพระที่บวชก่อน ต้องขอโอกาสก่อนทุกครั้ง เวลาพูดต้องใช้คำศัพท์ เช่น ครับ ผม ท่าน

            ฝึกไม่ให้พูดเรื่องทางโลก พูดได้เฉพาะเรื่องทางธรรม ถ้าไม่มีกิจธุระจำเป็นก็ไม่ต้องพูด

            ฝึกเดิน ยืน นั่ง นอน ห่มผ้าให้เรียบร้อยให้สำรวมระวัง รักษาศีลสิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้มันได้ทุกสิกขาบท

            เวลาฉันเวลาดื่มต้องนั่งฉันนั่งดื่มให้เรียบร้อย ไม่ให้ยืนฉัน ยื่นดื่ม

            เวลาปัสสาวะ ก็ต้องนั่งให้สำรวมระวัง

            ฝึกถือธุดงควัตร

            ฝึกอุปัฏฐากครูบาอาจารย์

            สิ่งไหนที่ไม่ดีเราอย่าไปคิด

            ให้ฝึกสวดมนต์ สวดท่องพระปาฏิโมกข์ให้ได้

            ฝึกเย็บผ้าสบงจีวร ทำขาบาตร ทำร่มกลดฝึกรักษาผ้าจีวร รักษาบาตร ฝึกปลง ผมเอง

            ฝึกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวต้องทำตัวเหมือนผู้ใหม่เสมอ

            ถ้าเรามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆ อย่างนี้เราจะเป็นพระเป็นเณรที่ไม่มีพื้นฐาน เขาจะปลูกบ้านสร้างเมืองวัตถุถาวรอะไรก็ต้องมีพื้นฐานเช่น ความคิดของเรานั้น ถ้าอันไหนมันไม่ดี เราก็จะพูดจะทำขยายไปเรื่อย กลายเป็นพระอลัชชีไป

            ข้อวัตรปฏิบัติให้เราทำทุกๆ วัน ถ้าไม่ทำก็ไม่มีบุญที่จะเกื้อหนุน บางทีเราชอบขี้เกียจ ขี้คร้านเห็นแก่ตัว ไม่ชอบทำตามข้อวัตร ระเบียบวินัย ทำให้จิตใจของเราหยาบ มีมลทินเศร้าหมองจิตใจของเราตกต่ำ ไม่มีกำลังจิตกำลังใจ มีแต่คิดเรื่องทางโลก มีแต่คิดอยากจะสึก เพราะเราไม่มีความดีให้กับตัวเอง

            ตราบใดถ้าจิตใจของเรานั้นยังเป็นคนชอบทำอะไรตามใจ ทำอะไรตามสบาย มันยังไม่ใช่จิตของพระ ผู้ที่บวชมาใหม่ที่ยังถือนิสัยอยู่มันจึงจำเป็นต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัย
หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชสืบทอดพระพุทธศาสนา

ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติได้มาตรฐาน
การประพฤติตนที่ไม่เหมาะไม่ควร
อย่าหลงในปัจจัยไทยทาน
ระวังความเสื่อมเสีย
อัฐบริขาร
ธุดงควัตร
เมื่อเจ็บไข้ไม่สบายCopyright © 2010 All Rights Reserved.