ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
ไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม

ไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม

 

 

พระพุทธภาษิต

 

อจริตฺวา พฺรหฺมจริยํ                  อลทฺธา โยพฺพเน ธนํ

ชิณฺณโกญฺจาว ฌายนฺติ                        ขีณมจฺเฉว ปลฺลเล

อจริตฺวา พฺรหฺมจริยํ                  อลทธา โยพฺพเน ธนํ

เสนฺติ จาปาติขีราว                   ปุราณานิ อนุตฺถุนํ ฯ

 

คำแปล

            คนเขลาไม่รีบประพฤติพรหมจรรย์ (ทำความดี) ไม่รีบขวนขวายหาทรัพย์เสียตั้งแต่วัยหนุ่มสาว ย่อมซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ ซบเซาอยู่ในหนองน้ำที่มีแต่เปือกตม ปลาหมดเสียแล้ว เขานอนทอดถอนระลึกถึงความหลังเหมือนลูกศรตกจากแล่งแล้ว (ไม่มีกำลังวิ่งอีก)

 

            เรื่องนี้ พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภบุตรเศรษฐีคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้

 

 

เรื่องประกอบ

บุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก

 

            เศรษฐีในกรุงพาราณสีคนหนึ่งมีทรัพย์ ๘๐ โกฏิ (๘๐๐ ล้าน) ได้มอบทรัพย์นั้นให้เป็นมรดกแก่บุตรของตน เขาไม่ให้บุตรศึกษาเล่าเรียนอะไร เพราะเห็นว่าทรัพย์เท่านี้มีมากพอที่ลูกจะใช้หาความสุขไปได้ตลอดชีวิต

            เด็กหนุ่มได้แต่งงานกับกุมารีแห่งตระกูลที่มีทรัพย์ ๘๐ โกฏิเหมือนกัน เมื่อบิดามารดาล่วงลับไปแล้ว ทั้งสองช่วยกันผลาญทรัพย์ ๑๖๐ โกฏิจนหมดสิ้น เศรษฐีหนุ่มติดสุรา ใช้ทรัพย์ไปในการดื่มสุราและหาความเพลิดเพลินอื่น อันเป็นอบายมุขทั้งนั้น ไม่ประกอบการงานใดๆเลย รายได้ไม่มี มีแต่การใช้จ่ายให้หมดไป เพื่อนฝูงก็มีแต่นักเลงสุราปลอกลอกหลอกกิน ในที่สุดเศรษฐีนั้นกลายเป็นขอทาน

            วันหนึ่ง พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีและภรรยายืนอยู่ที่ประตูโรงฉันคอยรับอาหารที่เหลือจากภิกษุและสามเณร พระองค์ทรงทำอาการแย้ม พระอานนท์ทูลถาม จึงตรัสว่า “อานนท์! เธอจงดูบุตรเศรษฐีนี้มีทรัพย์มากถึง ๑๖๐ โกฏิ แต่ผลาญหมดแล้วเที่ยวขอทานถ้าเขาประกอบการงานในวัยต้น จะได้เป็นเศรษฐีที่หนึ่งของนครนี้ ถ้าออกบวชจักได้บรรลุอรหัตตผล ภรรยาของเขาจักได้บรรลุอนาคามิผล ถ้าทำงานในมัชฌิมวัย จักได้เป็นเศรษฐีที่ ๒ ออกบวชจักได้สำเร็จอนาคามิผล ภรรยาของเขาจักได้เป็นสกทาคามี ถ้าทำงานในปัจฉิมวัยจักได้เป็นเศรษฐีชั้นที่ ๓ ออกบวชจักได้เป็นสกทาคามี ภรรยาของเขาจักได้เป็นโสดาบัน แต่บัดนี้เขาได้เสื่อมหมดแล้วทั้งโภคะของคฤหัสถ์และสามัญผล (ผลแห่งสมณะ ผลทางธรรม)” ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า

            “คนเขลาไม่รีบประพฤติพรหมจรรย์ ไม่รีบหาทรัพย์เสียแต่วัยหนุ่ม” เป็นอาทิ มีนัยดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นCopyright © 2010 All Rights Reserved.