ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
สมาทานศีล ๘

คำสมาทานศีล 8

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ,

ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล 8, ต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธรูป, ต่อคุณพระศรีรัตนตรัย, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้น ณ โอกาสบัดนี้,

ทุติยัมปะ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ,

แม้คร้งที่ 2 นี้, ข้าพเจ้าก็ขอสมาทานศีล 8, ต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธรูป, ต่อคุณพระศรีรัตนตรัย, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้น ณ โอกาสบัดนี้,

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ,

แม้ครั้งที่ 3 นี้, ข้าพเจ้าก็ขอสมาทานศีล 8, ต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธรูป, ต่อคุณพระศรีรัตนตรัย, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้น ณ โอกาสบัดนี้,

          พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,

ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง,

          ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,

ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง,       

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง,

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่ 2 นี้, ข้าพเจ้าก็ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง,        

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่ 2 นี้, ข้าพเจ้าก็ขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง,

          ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่ 2 นี้, ข้าพเจ้าก็ขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง,

          ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่ 3 นี้, ข้าพเจ้าก็ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง,

          ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่ 3 นี้, ข้าพเจ้าก็ขอถึงพระธรรมเป็นที่พึง,

          ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่ 3 นี้, ข้าพเจ้าก็ขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง,

1.) ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์, และทรมานให้สัตว์, ได้รับความทุกข์เดือดร้อน,

2.) อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการขโมย ฉ้อโกง เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยมิได้รับอนุญาต,

3.) อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้น จากการกระทำอันมิใช่พรหมจรรย์,

4.) มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการ

พูดคำเท็จ,                                ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน,

พูดจายุยงส่อเสียด,                    ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน,

พูดจาหยาบคายด่าทอ,               ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน,

พูดจาเพ้อเจ้อไร้สาระ,               ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน,

5.) สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง

สะมาทิยามิ,

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย, และเครื่องดองของเมา, อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท,

6.) วิกาละโภชนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้น จากการบริโภคอาหารในยามวิกาล,

7.) นัจจะคีตะวาทิตะ, วิสูกะทัสสะนะ, มาลาคันธะ, วิเลปะนะ, ธาระณะ, มัณฑะนะ, วิภูสะนัฏฐานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการ ฟ้อนรำ, การขับร้องเพลง การดนตรี, การละเล่นทุกชนิดที่เป็นข้าศึกต่อกุศล, การตกแต่งตนด้วยพวงมาลา, ด้วยเครื่องกลิ่นหอม และเครื่องผัดทา,

8.) อุจจาสะยะนะ, มหาสะยะนา, เวระมะนี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูง และที่นอนใหญ่.

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.