ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
อริยมรรคมีองค์แปด

อริยมรรคมีองค์แปด

เอเต เต ภิกขะเว, มัชฌิมา ปะฏิปะทา

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ข้อปฏิบัติทางสายกลาง,

ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา,

          เป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคต, ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว,

 

จักขุกะระณี ญาณะกะระณี,

          เป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักษุ, เป็นเครื่องทำให้เกิดญาณ,

อุปะสะมายะ อะภิญญายะ,

          เพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่ง,

สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ,

          เพื่อความรู้พร้อม, เป็นไปพร้อมเพื่อพระนิพพาน,

อะยะเมวะ อะริโย, อัฏฐังคิโก มัคโค,

          หนทางนี้แลเป็นหนทางอันประเสริฐ, ซึ่งประกอบด้วยมรรคมีองค์แปด,

เสยยะถีทัง,                                                          ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ,

สัมมาทิฏฐิ,                                                          ความเห็นชอบ,

สัมมาสังกัปโป,                                                    ความดำริชอบ,

สัมมาวาจา,                                                         การพูดจาชอบ,

สัมมากัมมันโต,                                                   การทำงานชอบ,

สัมมาอาชีโว,                                                       การเลี้ยงชีวิตชอบ,

สัมมาวายาโม,                                                     ความพากเพียรชอบ,

สัมมาสะติ,                                                          ความระลึกชอบ,

สัมมาสะมาธิ,                                                      ความตั้งใจมั่นชอบ,

(องค์มรรคที่ 1)

กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ,

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ความเห็นชอบ เป็นอย่างไรเล่า ?,

ยัง โข ภิกขะเว ทุกเข ญาณัง,

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์,

ทุกขะสะมุทะเย ญาณัง, ทุกขะนีโรเธ ญาณัง,

          เป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์, เป็นความรู้ในความดับแห่งทุกข์,

ทุกขะนิโรธะคามินิยา, ปะฏิปะทายะ ญาณัง,

          เป็นความรู้ในทางดำเนิน, ให้ถึงความดับแห่งทุกข์,

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ.

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อันนี้เรากล่าวว่า, ความเห็นชอบ.

(องค์มรรคที่ 2)

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป,

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ความดำริชอบ เป็นอย่างไรเล่า?,

เนกขัมมะสังกัปโป, อะพยาปาทะสังกัปโป,

          ความดำริในการออกจากกาม, ความดำริในการไม่มุ่งร้าย,

อะวิหิงสาสังกัปโป,

          ความดำริในการไม่เบียดเบียน,

อะยังวิจจะติ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป.

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อันนี้เรากล่าวว่า, ความดำริชอบ.

(องค์มรรคที่ 3)

กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาวาจา,

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, การพูดจาชอบ เป็นอย่างไรเล่า ?,

มุสาวาทา เวระมะณี,

          เจตนาเป็นเครื่องเว้น จากการพูดไม่จริง,

ปิสุณายะ วาจายะ เวระมะณี,

          เจตนาเป็นเครื่องเว้น จากการพูดส่อเสียด,

ผะรุสายะ วาจายะ เวระมะณี,

          เจตนาเป็นเครื่องเว้น จากการพูดคำหยาบ,

สัมผัปปะลาปา เวระมะณี,

          เจตนาเป็นเครื่องเว้น จากการพูดเพ้อเจ้อ,

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวาจา

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อันนี้เรากล่าวว่า, การพูดจาชอบ.

(องค์มรรคที่4)

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต,

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, การทำงานชอบ เป็นอย่างไรเล่า ?,

ปาณาติปาตา เวระมะณี,

          เจตนาเป็นเครื่องเว้น จากการฆ่า,

 อะทินนาทานา เวระมะณี,

          เจตนาเป็นเครื่องเว้น จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้,

กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี,

          เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกาม, ทั้งหลาย,

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต.

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อันนี้เรากล่าวว่า, การทำการงานชอบ.

 

(องค์มรรคที่ 5)

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว,

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, การเลี้ยงชีวิตชอบ เป็นอย่างไรเล่า ?,

อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก,

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, สาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้,

มิจฉาอาชีวัง ปะหายะ,

          ละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสีย,

 สัมมาอาชีเวนะ ชีวิกัง กัปเปติ,

          ย่อมสำเร็จความเป็นอยู่, ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบ,

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว.

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อันนี้เรากล่าวว่า, การเลี้ยงชีวิตชอบ.

 

(องค์มรรคที่ 6)

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาวายาโม,

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ความพากเพียรชอบ เป็นอย่างไรเล่า?,

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้,

อะนุปปันนานัง ปาปะกานัง, อะกุสะลานัง ธัมมานัง, อะนปปาทายะ ฉันทัง ชะเนติ, วายะมะติ วิริยัง, อาระภะติ จิตตัง, ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ,

ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้น, ย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้, เพื่อจะยังอกุศลธรรม, อันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น,

อุปปันนานัง ปาปะกานัง, อะกุสะลานัง ธมมานัง, ปะหานายะ ฉันทัง ชะเนติ, วายะมะติ วิริยัง, อาระภะติ จิตตัง, ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ,

ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้น, ยอ่มพยายามปรารภความเพียร, ประคองตั้งจิตไว้, เพื่อจะละอกุศลธรรม, อันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว,

อะนุปปันนานัง กุสะลานัง, ธัมมานัง อุปปาทายะ, ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง, อาระภะติ จิตตัง, ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ,

ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้น, ย่อมพยายามปรารภความเพียร, ประคองตั้งจิตไว้, เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น,

อุปปันนานัง กุสะลานัง, ฮัมมานัง ฐิติยา, อะสัมโมสายะ ภิยโยภาวายะ, เวปุลลายะ ภาวะนายะ, ปาริปูริยา ฉันทัง ชะเนติ, วายะมะติ วิริยัง, อาระภะติ จิตตัง, ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ,

ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้น, ย่อมพยายามปรารภความเพียร, ประคองตั้งจิตไว้, เพื่อความตั้งอยู่, ความไม่เลอะเลือน, ความงอกงามยิ่งขึ้น, ความไพบูลย์ ความเจริญ, ความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว,

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวายาโม.

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อันนี้เรากล่าวว่า, ความพากเพียรชอบ.

 

(องค์มรรคที่ 7)

กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาสะติ,

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ความระลึกชอบ เป็นอย่างไรเล่า?,

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ภิกษุในธรรมวินัยนี้,

กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,

          ย่อมเป็นผู้พิจารณา, เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ,

จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ,

          ย่อมเป็นผู้พิจารณา, เห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำ,

จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ,

          ย่อมเป็นผู้พิจารณา, เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ,

ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,

          ย่อมเป็นผู้พิจารณา, เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ,

 

อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา, วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง,

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส, มีสัมปชัญญะ, มีสติถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้,

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะติ.

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อันนี้เรากล่าวว่า, ความระลึกชอบ.

 

(องค์มรรคที่ 8)

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสะมาธิ,

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ความตั้งใจมั่นชอบ เป็นอย่างไรเล่า?,

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ภิกษุในธรรมวินัยนี้,

วิวิจเจวะ กาเมหิ,

          สงัดออกแล้วจากกามทั้งหลาย,

วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ,

          สงัดออกแล้วจากธรรม, ที่เป็นอกุศลทั้งหลาย,

สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัง, ปิติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง, อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ,

เข้าถึงปฐมฌาน, ประกอบด้วยวิตกวิจารณ์, มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่,

วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา,

          เพราะความที่วิตกวิจารณ์ทั้งสองระงับลง,

อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง, เจตะโส เอโกทิภาวัง, อะวิตักกัง อะวิจารัง, สะมาธิชัง ปิติสุขัง, ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ,

เข้าถึงทุติยฌาน, เป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตใจภายใน, ให้สมาธิเป้นธรรมอันเอกผุดมีขึ้น, ไม่มีวิตก ไม่มีวิจารณ์, มีแต่ปีติและสุข, อันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่,

ปิติยา จะ วิราคา,

          อนึ่ง เพราะความคลายจางไปแห่งปีติ,

อุเปกขะโก จะ วิหะระติ, สะโต จะ สัมปะชาโน,

          ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขา, มีสติและสัมปชัญญะ,

สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ,

          และย่อมเสวยความสุขด้วยนามกาย,

ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ, อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารี ติ,

ชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย, ย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่า, เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติอยู่เป็นปรกติสุข ดังนี้,

ตะติยัง ฌานัง, อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ,

          เข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่,

สุขัสสะ จะ ปะหานา, ทุกขัสสะ จะ ปะหานา,

          เพราะละสุขเสียได้, และเพราะละทุกข์เสียได้,

ปุพเพวะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา,

          เพราะความดับไปแห่งโสมนัส, และโทมนัสทั้งสองในกาลก่อน,

 

 อะทุกขะมะสุขัง, อุเปกขาสะติปาริสุทธิง, จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ

วิหะระติ,

เข้าถึงจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุข, มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์, เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่,

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะมาธิ.

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อันนี้เรากล่าวว่า, ความตั้งใจมั่นชอบ.

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.