ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

กะถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ, กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารณา, เห็นกายในกายอยู่นั้นเป็นอย่างไรเล่า?,

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,                                   

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้,

คัจฉันโต วา คัจฉามีติ ปะชานาติ,

          เมื่อเดิน ย่อมรู้ชัดว่า เราเดินอยู่,

ฐิโต วา ฐิโตมหีติ ปะชานาติ,

          เมื่อยืน ย่อมรู้ชัดว่า เรายืนอยู่,

 

นิสินโน วา นิสินโนมหีติ ปะชานาติ,

          เมื่อนั่ง ย่อมรู้ชัดว่า เรานั่งอยู่,

สะยาโน วา สะยาโนมหีติ ปะชานาติ,

          เมื่อนอน ย่อมรู้ชัดว่า เรานอนอยู่,

ยะถา ยะถา วา ปะนัสสะ, กาโย ปะณิหิโต โหติ,

          เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดๆ,

ตะถา ตะถา นัมปะชานาติ,

          ย่อมรู้ทั่วถึงกายนั้น ด้วยอาการอย่างนั้นๆ,

อะภิกกันเต ปะฏิกกันเต, สัมปะชานะการี โหติ,

ภิกษุย่อมเป็นผู้มีปรกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม, ในการก้าวไปข้างหน้า, ในการถอยกลับมาข้างหลัง,

อาโลกิเต วิโลกิเต, สัมปะชานะการี โหติ,

          เป็นผู้มีปรกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม, ในการแลดู การเหลียวดู,

 

สัมมิญชิเต ปาสาริเต, สัมปะชานะการี โหติ,

          เป็นผู้มีปรกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม, ในการคู้ การเหยียดอวัยวะ,

สังฆาฏิ ปัตตะ จีวะระ, ธาระเณ สัมปะชานะการี โหติ,

เป็นผู้มีปรกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม, ในการทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร,

อะสิเต ปีเต ขายิเต, สายิเต สัมปะชานะการี โหติ,

เป็นผู้มีปรกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม, ในการกิน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม,

อุจจาระปัสสาวะ กัมเม, สัมปะชานะการี โหติ,

          เป็นผู้มีปรกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม, ในการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ,

คะเต ฐิเต นิสินเน, สุตเต ชะคะริเต ภาสิเต, ตุณหีภาเว สัมปะชานะการี

โหติ,

เป็นผู้มีปรกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม, ในการไป การหยุด, การนั่ง การหลับ, การตื่น การพูด การนิ่ง,

 

 

อิมะเมวะ กายัง, ยะถาฐิตัง ยะถา ปะณิหิตัง, ธาตุโส ปัจจะเวกขะติ,

ที่ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกาย, อันตั้งอยู่ดำรงอยู่ตามปรกตินี้แล, โดยความเป็นธาตุว่า,

อัตถิ อิมัสมิง กาเย,

          มีอยู่ในกายนี้,

ปะฐะวีธาตุ อาโปธาตุ, เตโชธาตุ วาโยธาตูติ,

          ทั้งธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ดังนี้,

อิติ อัชฌัตตัง วา, กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,

ดัวยอาการอย่างนี้, ที่ภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นกายในกาย, อันเป็นภายในบ้าง,

พะหิทธา วา กาเย, กายานุปัสสี วิหะระติ,

ในกาย อันเป็นภายนอกบ้าง,

อัชฌัตตะพะหิทธา วา, กาเยนุปัสสี วิหะระติ,

          ในกาย ทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบ้าง,

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา, กายัสมิง วิหะระติ,

          เห็นธรรม ทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายนี้บ้าง,

อัตถิ กาโยติ วา, ปะนัสสะ สะติ, ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,

ก็แหละสติ คือความระลึกว่า, กายมีอยู่ ดังนี้ ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไว้,

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ,                                         เพียงเพื่อรู้,

ปะติสสะติมัตตายะ,                                                     เพียงเพื่ออาศัยระลึก,

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ,

          ที่แท้ เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้,

นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ,

          เธอไม่ยึดมั่นอะไรๆ ในโลกนี้,

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ, กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.

ภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้, ก็ชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่.

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.