ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

กะถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ, เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ,

ภิกษุทั้งหลาย, ภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา, ทั้งหลายอยู่นั้น เป็นอย่างไรเล่า?,

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้,

สุขัง เวทะนัง เวทิยะมาโน,

          เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุขก็ตาม,

สุขัง เวทะนัง, เวทิยามีติ ปะชานาติ,

          ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาอันเป็นสุข,

ทุกขัง เวทะนัง เวทิยะมาโน,

          เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ก็ตาม,

ทุกขัง เวทะนัง, เวทิยามีติ ปะชานาติ,

          ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์,

อะทุกขะมะสุขัง, เวทะนัง เวทิยะมาโน,

          เมื่อเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สุขก็ตาม,

อะทุกขะมะสุขัง เวทะนัง, เวทิยามีติ ปะชานาติ,

          ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สุข,

สามิสัง วา สุขัง, เวทะนัง เวทิยะมาโน,

เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุขเจืออามิสก็ตาม, (อามิส หมายถึง เหยื่อล่อ มีรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส)

สามิสัง สุขัง เวทะนัง, เวทิยามีติ ปะชานิติ,

          ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนาอันเจืออามิส,

นิรามิสัง วา สุขัง, เวทะนัง เวทิยะมาโน,

          เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุข ไม่เจืออามิสก็ตาม,

นิรามิสัง สุขัง เวทะนัง, เวทิยามีติ ปะชานาติ,

          ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนา อันไม่เจืออามิส,

 

สามิสัง วา ทุกขัง, เวทะนัง เวทิยะมาโน,

          เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์เจืออามิสก็ตาม,

สามิสัง ทุกขัง เวทะนัง, เวทิยามีติ ปะชานาติ,

          ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนา อันเจืออามิส,

นิรามิสัง วา ทุกขัง, เวทะนัง เวทิยะมาโน,

          เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ ไม่เจืออามิสก็ตาม,

นิรามิสัง ทุกขัง เวทะนัง, เวทิยามีติ ปะชานาติ,

          ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนาอันไม่เจืออามิส,

สามิสัง วา อะทุกขะมะสุขัง, เวทะนัง เวทิยะมาโน,

          เมื่อเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข, อันเจืออามิสก็ตาม,

สามิสัง อะทุกขะมะสุขัง, เวทะนัง เวทิยามีติ ปะชานาติ,

          ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข อันเจืออามิส,

นิรามิสัง วา อะทุกขะมะสุขัง, เวทะนัง เวทิยะมาโน,

          เมื่อเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข, อันไม่เจืออามิสก็ตาม,

นิรามิสัง อะทุกขะมะสุขัง, เวทะนัง เวทิยามีติ ปะชานาติ,

          ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอันไม่เจืออามิส,

อิติ อัชฌัตตัง วา, เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ,

ด้วยอาการอย่างนี้, ที่ภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย, อันเป็นภายในบ้าง,

พะหิทธา วา เวทะนาสุ, เวทะนานุปัสสี วิหะระติ,

          ในเวทนาทั้งหลายอันเป็นภายนอกบ้าง,

อัชฌัตตะพะหิทธา วา, เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ,

          ในเวทนาทั้งหลาย, ทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบ้าง,

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา, เวทะนาสุ วิหะระติ,

          และเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรม, อันเป็นเหตุเกิดขึ้นในเวทนาบ้าง,

วะยะธัมมานุปัสสี วา, เวทะนาสุ วิหะระติ,

          เห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปในเวทนาบ้าง,

 

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา, เวทะนาสุ วิหะระติ,

          เห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้น, และเสื่อมไปในเวทนาบ้าง,

อัตถิ เวทะนาติ วา, ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,

ก็แหละสติ, คือ ความระลึกว่า เวทนามีอยู่ดังนี้, ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไว้,

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ,                                เพียงเพื่อรู้,

ปะติสสะติมัตตายะ,                                            เพียงเพื่ออาศัยระลึก,

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ,

          ที่แท้ เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้,

นะ จะ กิญจิ, โลเก อุปาทิยะติ,

          เธอไม่ยึดมั่นอะไรๆ ในโลกนี้,

เอวัง โข ภิกขะเว ภิกขุ, เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ.

ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล, ชื่อว่าภิกษุเป้นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่.Copyright © 2010 All Rights Reserved.