ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletใจที่เป็นกลางต่อสังขาร
bulletผู้อยู่อุเบกขา
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bulletส่วนเหลือ
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletFacebook รวมภาพกิจกรรม
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
ช่วยกันแชร์ หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
Newsletter

dot
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

กะถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ, จิเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ,

ภิกษุทั้งหลาย, ภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่นั้น, เป็นอย่างไรเล่า?,

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,                                    ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้,

สะราคัง วา จิตตัง, สะราคัง จิตตันติ ปะชานาติ,

          รู้จักจิต อันมีราคะก็ตามว่า, จิตมีราคะ,

วีตะราคัง วา จิตตัง, วีตะราคัง จิตตันติ ปะชานาติ,

          รู้จักจิต อันปราศจากราคะก็ตามว่า, จิตปราศจากราคะ,

สะโทสัง วา จิตตัง, สะโทสัง จิตตันติ ปะชานาติ,

          รู้จักจิต อันมีโทสะก็ตามว่า, จิตมีโทสะ,

วีตะ โทสัง วา จิตตัง, วีตะโทสัง จิตตันติ ปะชานาติ,

          รู้จักจิต อันปราศจากโทสะก็ตามว่า, จิตปราศจากโทสะ,

 

สะโมหัง วา จิตตัง, สะโมหัง จิตตันติ ปะชานาติ,

          รู้จักจิต อันมีโมหะก็ตามว่า, จิตมีโมหะ,

วีตะโมหัง วา จิตตัง, วีตะโมหัง จิตตันติ ปะชานาติ,

          รู้จักจิต อันปราศจากโมหะก็ตามว่า, จิตปราศจากโมหะ,

สังขิตตัง วา จิตตัง, สังขิตตัง จิตตันติ ปะชานาติ,

          รู้จักจิต อันหดหู่ก็ตามว่า, จิตหดหู่,

วิกขิตัง วา จิตตัง, วิกขิตตัง จิตตันติ ปะชานาติ,

          รู้จักจิต อันฟุ้งซ่านก็ตามว่า, จิตฟุ้งซ่าน,

มะหัคคะตัง วา จิตตัง, มะหัคคะตัง จิตตันติ ปะชานาติ,

          รู้จักจิต ที่ได้อารมณ์อันเลิศก็ตามว่า, จิตถึงแล้วซึ่งอารมณ์อันเลิศ,

อะมะหัคคะตัง วา จิตตัง, อะมะหัคคะตัง จิตตันติ ปะชานาติ,

          รู้จักจิต ที่ไม่ได้อารมณ์อันเลิศก็ตามว่า, จิตไม่ได้อารมณ์อันเลิศ,

สะอุตตะรัง วา จิตตัง, สะอุตตะรัง จิตตันติ ปะชานาติ,

          รู้จักจิต อันมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็ตามว่า, จิตยังมีจิตอื่นยิ่งกว่า,

อะนุตตะรัง วา จิตตัง, อะนุตตะรัง จิตตันติ ปะชานาติ,

          รู้จักจิต อันไม่มีจิตอื่นย่องกว่าก็ตามว่า, จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า,

สะมาหิตัง วา จิตตัง, สะมาหิตัง จิตตันติ ปะชานาติ,

          รู้จักจิต อันตั้งมั้นก็ตามว่า, จิตตั้งมั่น,

อะสะมาหิตัง วา จิตตัง, อะสะมาหิตัง จิตตันติ ปะชานาติ,

          รู้จักจิต อันไม่ตั้งมั่นก็ตามว่า, จิตไม่ตั้งมั่น,

วิมุตตัง วา จิตตัง, วิมุตตัง จิตตันติ ปะชานาติ,

          รู้จักจิต อันหลุดพ้นแล้วก็ตามว่า, จิตหลุดพ้นแล้ว,

อะวิมุตตัง วา จิตตัง, อะวิมุตตัง จิตตันติ ปะชานาติ,

          รู้จักจิต อันไม่หลุดพ้นก็ตามว่า, จิตยังไม่หลุดพ้น,

อิติ อัชฌัตตัง วา, จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ,

ด้วยอาการอย่างนี้, ที่ภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นจิตในจิต, อันเป็นภายในบ้าง,

 

พะหิทธา วา จิตเต, จิตตานะปัสสี วิหะระติ,

ในจิต อันเป็นภายนอกบ้าง,

อัชฌัตตะพะหิทธา วา, จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ,

          ในจิต ทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบ้าง,

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา, จิตตัสมิง วิหะระติ,

          และเป็นผู้มีปรกติ พิจารณาเห็นธรรม, อันเป็นเหตุเกิดขึ้นในจิตบ้าง,

วะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัสมิง วิหะระติ,

          เห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปในจิตบ้าง,

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา, จิตตัสมิง วิหะระติ,

          เห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้น, และเสื่อมไปในจิตบ้าง,

อัตถิ จิตตันติ วา, ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,

          ก็แหละสติ คือความระลึกว่า จิตมีอยู่ดังนี้ ของเธอนั้น, เป็นสติที่เธอดำรงไว้,

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ,                                เพียงเพื่อรู้,

ปะติสสะติมัตตายะ,                                           เพียงเพื่ออาศัยระลึก,

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ,

          ที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้,

นะ จะ กิญจิ, โลเก อุปาทิยะติ,

          เธอไม่ยึดมั่นอะไรๆ ในโลกนี้,

เอวัง โข ภิกขะเว ภิกขุ, จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ.

          ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล, ชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่.

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.