ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

กะถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ, ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,

ภิกษุทั้งหลาย, ภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่นั้น, เป็นอย่างไรเล่า?,

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,                                    ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้,

ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,      

เป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย,

 

ธัมเมสะ อัชฌัตติกะพาหิเรสุ, อายะตะเนสุ,

          คืออายตนะภายในและภายนอก 6 อย่าง,

กะถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ, ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,

          ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเป็นธรรมในธรรมทั้งหลาย,

ฉะสุ อัชฌัตติกะพาหิเรสุ, อายุตะเนสุ,

          คืออายตนะภายในและภายนอก 6 อย่างนั้น, เป็นอย่างไรเล่า?,

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,                                   ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้,

จักขุญจะ ปะชานาติ,                                 รู้แจ้งชัด ซึ่งตาด้วย,

รูเป จะ ปะชานาติ,                                               รู้แจ้งชัด ซึ่งรูปทั้งหลายด้วย,

ยัญจะ ตะทุภะยัง ปะฏิจจะ อุปปัชชะติ, สัญโญชะนัง ตัญจะ ปะชานาติ จะ,

รู้แจ้งชัดซึ่งสังโยชน์, คือกิเลสเป็นเครื่องผูกอันอาศัยตา, และรูปทั้งสองอย่าง, แล้วบังเกิดขึ้นด้วย, (สังโยชน์ คือ กิเลสผูกใจไว้กับทุกข์มี 10 อย่าง ได้แก่ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา)

โสตัญจะ ปะชานาติ, สัทเท จะ ปะชานาติ,

          รู้แจ้งชัดซึ่งหูด้วย, รู้แจ้งชัดซึ่งเสียงทั้งหลายด้วย,

ยัญจะ ตะทุภะยังปะฏิจจะ, อุปปัชชะติ สัญโญชะนัง ตัญจะ, ปะชานาติ จะ,

          รู้แจ้งชัดซึ่งสังโยชน์, อันอาศัยหูและเสียงทั้งสองอย่างแล้วบังเกิดขึ้นด้วย,

ฆานัญจะ ปะชานาติ, คันเธ จะ ปะชานาติ,

          รู้แจ้งชัดซึ่งจมูกด้วย, รูแจ้งชัดซึ่งกลิ่นทั้งหลายด้วย,

ยัญจะ ตะ ทุภะยัง ปะฏิจะ อุปปัชชะติ, สัญโญชะนัง ตัญจะ ปะชานาติ จะ,

รู้แจ้งชัดซึ่งสังโยชน์, อันอาศัยจมูกและกลิ่นทั้งสองอย่างแล้ว, บังเกิดขึ้นด้วย,

ชิวหัญจะ ปะชานาติ, ระเส จะ ปะชานาติ,

          รู้แจ้งชัดซึ่งสิ้นด้วย, รู้แจ้งชัดซึ่งรสทั้งหลายด้วย,

ยัญจะ ตะทุภะยัง ปะฏิจจะ อุปปัชชะติ, สัญโญชะนัง ตัญจะ ปะชานาติ จะ,

          รู้แจ้งชัดซึ่งสังโยชน์, อันอาสัยลิ้นและรสทั้งสองอย่างแล้ว, บังเกิดขั้นด้วย,

 

กายัญจะ ปะชานาติ, โผฏฐัพเพ จะ ปะชานาติ,

          รู้แจ้งชัดซึ่งกายด้วย, รู้แจ้งชัดซึ่งสิ่งที่ถูกต้องกายทั้งหลายด้วย,

ยัญจะ ตะทุภะยัง, ปะฏิจจะ อุปปัชชะติ, สัญโญชะนัง ตัญจะ ปะชานาติ

จะ,

รู้แจ้งชัดซึ่งสังโยชน์, อันอาศัยกายและสิ่งที่ถูกต้องกายทั้งอย่างแล้ว, บังเกิดขึ้นด้วย,

มะนัญจะ ปะชานาติ, ธัมเม จะ ปะชานาติ,

          รู้แจ้งชัดซึ่งใจด้วย, รู้แจ้งชัดซึ่งอารมณ์ ที่เกิดขึ้นกับใจทั้งหลายด้วย,

ยัญจะ ตะทุภะยัง, ปะฏิจจะ อุปปัชชะติ, สัญโญชะนัง ตัญจะ ปะชานาติ

จะ,

รู้แจ้งชัดซึ่งสังโยชน์, อันอาศัยใจและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ, ทั้งสองอย่างแล้ว, บังเกิดขึ้นด้วย,

ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,

          พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย, อันเป็นภายในบ้าง,

พะหิทธา วา ธัมเมสุ, ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,

          ในธรรมทั้งหลาย อันเป็นภายนอกบ้าง,

อัชฌัตตะพะหิทธา วา, ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,

          ในธรรมทั้งหลาย, ทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบ้าง,

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา, ธัมเมสุ วิหะระติ,

          และเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรม, อันเป็นเหตุเกิดขึ้นในธรรมบ้าง,

วะยะธัมมานุปัสสี วา, ธัมเมสุ วิหะระติ,

          เห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปในธรรมบ้าง,

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา, ธัมเมสุ วิหะระติ,

          เห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้น, และเสื่อมไปในธรรมบ้าง,

อัตถิ ธัมมาติ วา, ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,

ก็แหละสติ คือความระลึกว่า, ธรรมมีอยู่ ดังนี้, ของเธอนั้นเป้นสติที่เธอดำรงไว้,

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ,                                เพียงเพื่อรู้,

ปะติสสะติมัตตายะ,                                           เพียงเพื่ออาศัยระลึก,

อะนิสสิโต จะ วิหะระติ,

          ที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้,

นะ จะ กิญจิ, โลเก อุปาทิยะติ,                                     

เธอไม่ยึดมั่นอะไรๆ ในโลกนี้,

เอวัมปิ โข ภิกขะเว ภิกขุ, ธัมเมสุ ธัมมานะปัสสี วิหะระติ,

ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล, ชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย,

ฉะสุ อัชฌัตติกะพาหิเรสุ อายะตะเนสุ.

          คืออายตนะภายในภายนอก 6 อย่างอยู่.

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.