ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
รวมภาพพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน

ที่มา:หนังสือพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

จัดทำโดย วัดป่าสันติสามัคคีธรรม จ.สุรินทร์ และ ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย

พระครูวิเวกพุทธกิจ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

วัดเลียบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

               

นามเดิม

เสาร์ (สมัยนั้นยังไม่มีการใช้นามสกุล)

เกิด

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2402 ปีระกาแรม 14 ค่ำ ณ บ้านข่าโคม ต.ปะอาว อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี บิดาชื่อนายทา มารดาชื่อโม่หรือบัวศรี เป็นบุตรคนโตในบรรดาพี่น้อง 5 คน

อุปสมบท

ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปีพ.ศ.2417 ขณะมีอายุได้ 15 ปี จนกระทั่งได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกายในปีพ.ศ.2422 ต่อมาได้ญัตติเป็นธรรมยุตในปีพ.ศ.2432 ณ วัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนารามในปัจจุบัน) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีพระครู ทา โชติปาโล เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการสีทา ชยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์

มรณภาพ

            ในท่านั่งกราบพระภายในพระอุโบสถวัดอำมาตยาราม นครจำปาศักดิ์ ประเทศลาว ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2485 สิริอายุได้ 82 ปี 3 เดือน 1 วัน 61 พรรษา

“เราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงศักดิ์มาก แต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์ และเลวกว่าสัตว์อีกมาก เวลาตกนรกจะตกขุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมาย อย่าพากันทำ”

 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

          

นามเดิม

มั่น นามสกุล แก่นแก้ว

เกิด

            วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2413 เดือนยี่ ปีมะแม ณ บ้านคำบง ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี บิดาชื่อนายคำด้วง แก่นแก้ว มารดาชื่อนางจันทร์ แก่นแก้ว เป็นบุตรชายคนโต

อุปสมบท

            ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม (ศรีทอง) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ขณะอายุได้ 22 ปี โดยมี พระอริยกวี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสีทา ชยเสโน เป็นพระกรรมวาจารย์ พระครูประจักษ์อุบลคุณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2436

มรณภาพ

            วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2492 เวลา 02.23 น. ณ วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร สิริอายุได้ 79 ปี 57 พรรษา

“ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นชื่อว่าดีเลิศ ได้สมบัติทั้งปวง ไม่ประเสริฐเท่าได้ตนเพราะตัวตนเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวง”

 

พระราชวุฒาจารย์ หลวงปู่ดุล อตุโล

วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

             

นามเดิม

ดุลย์ นามสุกล ดีมาก ต่อมาท่านได้เปลี่ยนเป็น เกษมสินธุ์

เกิด

            วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2431 ตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ณ บ้านปราสาท ต. เฉนียง

อ.เมือง จ.สุรินทร์ บิดาชื่อนายแดง ดีมาก มารดาชื่อนางเงิน ดีมาก

อุปสมบท

            เป็นพระฝ่ายมหานิกาย เมื่อ พ.ศ.2453 ขณะอายุได้ 22 ปี และญัตติเป็นธรรมยุตเมื่ออายุได้ 30 ปี ณ วัดสุทัศนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2461 โดยมีพระมหารัตน์ รัฎฐปาโล เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศาสนดิลก เป็นพระกรรมวาจาจารย์

มรณภาพ

            เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2526 ณ วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ สิริอายุได้ 95 ปี 26 วัน 65 พรรษา

“จิตที่ส่งออกนอกเพื่อรับสนองอารมณ์ทั้งสิ้น              เป็นสมุทัย

ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกแล้วหวั่นไหว             เป็นทุกข์

 จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง                                    เป็นมรรค์

  ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง                   เป็นนิโรธ”

 

หลวงปู่อ่อน ญาณศิริ

วัดป่านิโครธารม ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

                       

นามเดิม

          อ่อน นามสกุล กาญจนวิบูลย์

เกิด

            วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2445 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล ณ บ้านดอนเงิน ต.แชแล

อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี บิดาชื่อ นายเมืองกลาง (ภูมีใหญ่) มารดาชื่อ นางบุญมา กาญจนวิบูลย์

อุปสมบท

          เป็นพระฝ่ายมหานิกายเมื่อปี พ.ศ.2465 และได้ญัตติเป็นธรรมยุตเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2467 ที่วัดโพธิสมภรณ์ โดยมีพระครูชิโนวาทธำรง (พระธรรมเจดีย์ จูม พันธุโล) พระครูอดิศัย คุณาธาร (คำ อรโก) เป็นพระกรรมวาจารจารย์

มรณภาพ

            เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2524 เวลา 04.00 น. ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 6 ปีวอก สิริอายุได้ 80 ปี 57 พรรษา

“เมื่อใจไม่ละอายเกรงกลัวต่อบาปแล้ว ก็จะสะสมทุกข์ สะสมกิเลส

เวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุด แล้วมันจะสุขได้อย่างไร”

 

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย

           

นามเดิม

          บ่อ ต่อมาเปลี่ยนเป็น ชอบ นามสกุล แก้วสุวรรณ

เกิด

            วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2444 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปีฉลู ณ บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย บิดาชื่อ นายมอ แก้วสุวรรณ มารดาชื่อ นางพิลา แก้วสุวรรณ

อุปสมบท

            เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2467 ณ วัดสร่างโศก (วัดศรีธรรมาราม) อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมีพระครูวิจิตรโสธนาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์แดง เป็นพระกรรมวาจาจารย์

มรณภาพ

            เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2538 ณ วัดป่าสัมมานุสรณ์ ด้วยอาการอันสงบสิริอายุได้ 93 ปี 11 เดือน

27 วัน 70 พรรษา

“นักภาวนาต้องไม่ติดตระกูล ติดถิ่น หรือแม้แต่ติดอากาศร้อนหนาว

เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยภายนอก สิ่งสำคัญคือใจเรา

ต้องพยายามทำจิตให้ชนะกิเลส ให้รู้แจ้งชัด”

 

หลวงปู่ดี ฉันโน

วัดป่าสุนทราราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

             

นามเดิม

          ดี นามสกุล วงศ์เสนา

เกิด

            เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2435 ณ บ้านกุดน้ำใส อ.พนนไพร อ.ร้อยเอ็ด บิดาชื่อ หลวงอินทรวงษ์เสนา มารดาชื่อ นางจันทรา วงศ์เลนา เป็นบุตรคนที่ 2 ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด 9 คน

อุปสมบท

            เป็นพระฝ่ายมหานิกายเมื่อพ.ศ. 2457 แล้วได้ญัตติเป็นธรรมยุต เมื่อพ.ศ. 2470 ณ วัดสร่างโศก (ศรีธรรมาราม) อ.เมือง จ.ยโสธร 

มรณภาพ

            เมื่อเวลา 05.30 น. ของวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2502 ณ วัดป่าแสนสำราญ อ.วารินชำราบ ในอิริยาบถท่านั่งอิงหมอนใหญ่คล้ายนั่งพักผ่อนธรรมดา สิริอายุได้ 67 ปี 45 พรรษา

“ใจจะรู้แจ้งในสมมุติและปรมัตถ์นี้ ต้องอาศัยบุญบารมีที่สั่งสมมาแก่กล้า

จึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้ ถ้ายังไม่มีก็จงเร่งบำเพ็ญให้เกิด

ต่อไปในภายภาคหน้า ก็จะได้แจ้งประจักษ์เอง”

 

หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม

วัดอรัญญวิเวก ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

                 

นามเดิม

ตื้อ นามสกุล ปาลิปัตต์

เกิด

            วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2431 ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีชวด ณ บ้าน ข่า ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม บิดาชื่อ นายปา ปาลิปัตต์ มารดาชื่อ นางปัต ปาลิปัตต์

อุปสมบท

            เป็นพระฝ่ายมหานิกาย เมื่ออายุได้ 21 ปี และได้ญัตติเป็นธรรมยุต ขณะอายุได้ 40 ปี ในปี พ.ศ.2471 โดยมี  เจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูศรีพิศาลสารคุณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูนพีสี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

มรณภาพ

            วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2517 ด้วยอาการอันสงบ ณ วัดป่าอรัญญวิเวก จ.นครพนม สิริอายุได้ 86 ปี

5 เดือน 16 วัน 46 พรรษา

“กรรมแต่งให้เกิดพิจารณาดูสิอาการสามสิบสอง แข้ง ขา ตีน มือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เนื้อ ใจ

เกิดขึ้นจากน้ำกามทั้งนั้น มันไม่มีส่วนไหนที่สวยงาม ไม่เน่าไม่เหม็นเลย”

 

พระราชพรหมยานเถระ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

                   

นามเดิม

          สังเวียน ต่อมาเปลี่ยนเป็น วีระ นามสกุล สังข์สุวรรณ

เกิด

            วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2460 ต.สาลี่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เป็นบุตรคนที่ 3 ในบรรดาพี่น้อง 5 คน บิดาชื่อ นายควง มารดาชื่อ นางสมบุญ สังข์สุวรรณ

อุปสมบท

            เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2480 เวลา 13.00 น. ขณะมีอายุได้ 20 ปี โดยมี พระครูรัตนาภิรมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน โสนันโท) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเล็ก เกสโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

มรณภาพ

            วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2535 เวลา 16.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยโรคปอดและสภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริอายุได้ 75 ปี 56 พรรษา

“เมื่อจิตทรงตัวมีอารมณ์สบายแล้วก็พิจารณา ถ้าพิจารณาเห็นว่าจิตจะฟุ้งซ่าน

ก็ทิ้งการพิจารณาเสีย มาจับจิตทรงตัวแล้วก็ภาวนาใหม่

การเจริญพระกรรมฐานเพื่อให้ได้ดี เขาทำกันแบบนี้มันจึงจะมีผล”

 

พระโพธิญาณเถระ หลวงปู่ชา สุภัทโท

วัดหนองป่าพง ต.โนนโหน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

                        

นามเดิม

          ชา นามสกุล ช่วงโชติ

เกิด

            วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2461 ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดืนอ 7 ปีมะเมีย ณ บ้านจิกก่อ (ก้นถ้วย) ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ อ.อุบลราชธานี บิดาชื่อ มา มารดาชื่อ พิมพ์ ช่วงโชติ

อุปสมบท

            เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2482 เวลา 13.55 น. ณ วัดก่อใน ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีท่านพระครูอินทรสารคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิรุฬสุตการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสวน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

มรณภาพ

            วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2535 ณ วัดหนองป่าพง สิริอายุรวมได้ 74 ปี 5 เดือน 1 วัน 52 พรรษา

“คนตาดีพบดวงไฟก็มองเห็นแสงสว่าง คนตาบอดถึงจะนั่งเฝ้าดวงไฟก็ไม่เห็นอะไร”

 

หลวงปู่บัว สิริปุณโณ

วัดป่าหนองแซง (ราษฏร์สงเคราะห์) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

                         

นามเดิม

          บัว นามสกุล น้อยก้อม

เกิด

            ปี พ.ศ.2431 ที่บ้านเขืองใหญ่ ต.หมูม่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด บิดาชื่อ นายลาด น้อยก้อม มารดาชื่อ นางดา น้อยก้อม

อุปสมบท

            ขณะอายุได้ 53 ปี ณ วัดบึงพระลานชัย เวลา 15.18 น. เมื่อปี พ.ศ.2482 โดยมีพระครูคุณสารพินิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ปลัดแก้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์

มรณภาพ

            ปี พ.ศ.2518 สิริอายุได้ 87 ปี 36 พรรษา

“ของทุกอย่างขอให้มีสติตัวเดียว ถ้ามีสติตัวเดียวแจ้งหมดโลก”

 

พระอุดมสังวรวิสุทธิเถระ หลวงปู่วัน อุตตโม

วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

                     

นามเดิม

          วัน นามสกุล สีลารักษ์

เกิด

            วันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2465 ตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ ณ บ้านตาลโกน ต.ตาลเนิ้ง

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร บิดาชื่อ นายแหลม สีลารักษ์ มารดาชื่อ นางจันทร์ สีลารักษ์

อุปสมบท

            เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2485 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3 ณ วัดสร่างโศก (ศรีธรรมาราม) อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมี ท่านพระครูวิจิตรโสธนาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาคล้าย เป็นพระกรรมวาจาจารย์

มรณภาพ

            วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2523 ด้วยอุปัทวเหตุเครื่องบินตก ณ ต.คลอง 4 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สิริอายุได้ 57 ปี 8 เดือน 14 วัน 38 พรรษา

“จิตกับใจนี้อันเดียวกัน ต่างกันแต่สมมุติ จิตก็ธาตุรู้ ใจก็ธาตุรู้

ในอภิธรรมท่านสมมุติออกไปถึงสิบอย่าง

แต่ที่เรียกกันโดยมากว่า จิตบ้าง ใจบ้าง”

 

พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ

วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย

              

นามเดิม

            จวน นามสกุล นรมาส 

เกิด

          วันเสาร์ที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ.2463 ตรงกับวันแรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปีวอก ณ บ้านเหล่ามันแกว ต.ดงมะยาง จ.อำนาจเจริญ บิดาชื่อ นายสา มารดาชื่อ นางแหวะ นรมาส

อุปสมบท

            เป็นพระฝ่ายมหานิกาย ขณะอายุได้ 21 ปี และได้ญัตติเป็นธรรมยุต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2486 เวลา 17.00 น. ณ วัดปาสำราญนิเวศน์ ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยมีพระครูทัศนวิสุทธิ (พระมหาดุสิต เทวิโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์เกิ่ง อธิมุตตโก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ โดยท่านเป็นนาคแรกของพระอุปัชฌาย์ เพราะท่านพึ่งได้รับตำแหน่ง พระอุปัชฌาย์ได้เพียง 5 วัน

มรณภาพ

            เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2523 ด้วยอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สิริอายุได้ 59 ปี 9 เดือน 17 วัน 37 พรรษา

“ให้พิจารณาร่างกายดุจซากศพซากผี ให้มีสติน้อมเข้ามาพิจารณากายว่า

ร่างกายของเราก็ต้องเป็นเช่นนั้น ไม่ล่วงพ้นจากนั้นไปได้”

 

หลวงปู่ทองสี กตปุญโญ

วัดป่าวิสุทธิธรรม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

                           

นามเดิม

          ทองสี นามสกุล จันทร์เหลือง 

เกิด

            วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2453 ณ บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร บิดาชื่อ นายปา จันทร์เหลือง มารดาชื่อ นางเหลื่อม จันทรเหลือง

อุปสมบท

            เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2524 ณ อุโบสถวัดศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โดยมี พระมงคลดิลก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิเชษฏ์วารคุณ (เสริฐ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

มรณภาพ

            วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2547 เวลา 09.25 น. ด้วยอาการอันสงบสริริอายุได้ 90 ปี 1 เดือน 14 วัน

23 พรรษา

“ธรรมมีอยูไม่อด มีเยอะมาก เกิดมาอยู่ในโลกนี้เป็นธรรมหมด

แต่ว่าเป็นธรรมสองแขนง แขนงหนึ่งอยู่ในโลก แขนงกนึ่งเป็นธรรมของแท้

เป็นจริงไม่เปลี่ยนแปลง นี่ธรรมของพุทธองค์”

 

คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กรุงเทพฯ

                      

นามเดิม

          บุญเรือน นามสกุล กลิ่นผกา หลังแต่งงานจึงใช้นามสกุล ของสามี คือ โตงบุญเติม

เกิด

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2437 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 ปีมะเมีย เวลา 11.20 น. ณ คลองสามวา มีนบุรี เขตพระนคร ต่อมาได้แต่งงานกับ ส.ต.ท. จ้อย โตงบุญเติม และได้เข้าศึกษาข้อปฏิบัติกับหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ขณะอายุได้ไม่ถึง 30 ปี และได้ศึกษาเพิ่มเติมที่วัดสัมพันธวงศ์ ตามแนวทางที่ท่านเจ้าคุณพระมารัชชมังคลาจารย์ จนบรรลุความสำเร็จในการปฏิบัติ

ดับขันธ์

            เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2507 เวลา 11.20 น. สิริอายุได้ 70 ปี

“ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติจริงโดยมีสัจจะมั่น ไม่คลอนแคลน

โดยรักษากายสุจริต วจีสุจริต ใจสุจริต ทั้ง 3 ให้ตรงตามมรรค

จึงจะประสบกับความสุขอันแท้จริง”

 

คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ

สำนักชีบ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

                      

นามเดิม

          ตาไป่ นามสกุล เสียงล้ำ

เกิด

            วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2444 ตรงกับวันศุกร์ เดือน 11 แรม 12 ค่ำ ปีฉลู ที่บ้าน ห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร บิดาชื่อ ขุนธรรมรังสี (ซ้น เสียงล้ำ) มารดาชื่อ นางด่อน เสียงล้ำ

อุปสมบท

            ออกบวชชี ปี พ.ศ.2480 หลวงพ่อกาเป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดหนองน่อง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ดับขันธ์

            เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2534 เวลา 09.25 น. สิริอายุได้ 90 ปี 45 ปี ในเพศแม่ชี

“ให้พากันตั้งใจภาวนา ทำสมาธิอย่าเกียจคร้าน เอาขันธ์ห้าเป็นขันบูชา

เอาหัวใจเป็นเทียนไต้ส่องทาง ให้พ้นทุกข์ เกิดเป็นคนให้ตั้งอยู่ในศีลอย่าได้หมิ่นต่อธรรม”

 เชิญชมภาพพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาลได้ที่ลิ้งค์ข้างล่าง

http://www.jaisabuy.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538975159&Ntype=1
คิดใหม่ชนะใจตน

กรรมฐานกับคุณภาพชีวิต
พระพุทธพจน์: แก่นแท้พระพุทธศาสนา
ลงมือปฏิบัติ คือ หัวใจของการศึกษาธรรมะ article
คลื่นสมองกับพลังพิเศษในตัวคุณ article
พระมหาวรพรตสอนธรรม article
อะไรคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
รวมภาพพระบรมสารีริกธาตุ
ปรากฏการณ์ใหม่..ในกรุงเทพ ต่อการปฏิบัติธรรม
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ พูดถึง ศาสนาพุทธ
ทำบุญออนไลน์ รอรับได้เลย
รวมภาพพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
กรรมฐานแก้เครียด
ชีวิตหลังความตาย.......คุณเชื่ออย่างไร?Copyright © 2010 All Rights Reserved.