ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
ถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า

    

รายละเอียดวัด: วัดป่าบ้านโคกเต่า , หมู่ 2  ต.นาข่า , อ.วาปีปทุม, จ.มหาสารคาม

กำหนดการ ในวันเสาร์ที่ 9 กค 2554 เวลา 7:30 น.
งานทำบุญ ที่วัดป่าบ้านโคกเต่า ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จากเงินปัจจัยของผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่สรรพสัตว์ทั้งหลายในทีนั้นจะได้อนุโมทนาบุญกุศล  ที่เสวยทุกข์อยู่จะได้พ้นจากทุกข์ ที่เสวยสุข จะได้สุขยิ่งขึ้นไป มีสัมมาทิฐิเพื่อความเห็นถูกในการประกอบความเพียรให้ถึงความไม่ประมาท ทางทีมงานได้จัดการตามวัตถุประสงค์สรุปยอดตามรายละเอียดดังนี้

สรุปยอดเงินที่ร่วมทำบุญ วัดป่าบ้านโคกเต่า 62,671.00

ค่าใช้จ่ายสังฆทานทั้งหมด
ของใช้ต่าง ๆ เช่น กระติกน้ำร้อน,รองเท้า ฯลฯ 3,666.00
ร้านบัวฉัตร : บาตร+ผ้าไตร ฯลฯ12,999.00
ร้านสมใจ  : หมวกไหมพรม+ผ้าห่ม+ผ้าครองฯ2,630.00
ร้านเจริญชัยการช่าง : พระพุทธรูป+ตาลปัตร5,000.00
Home Works : หลอดไฟ2,458.00
P&F LOTUS ยารักษาโรค469.00
Tesco Lotus นมดิน่างาดำ+เทียนไข187.00
Macro : ของใช้ต่าง ๆ 4,922.00

รวมค่าใช้จ่าย = 32,331.00

เงินถวายวัด (ใช้หนี้สงฆ์ ค่าใช้จ่าย น้ำไฟ สาธารณูปโภค บำรุงรักษาวัดฯลฯ)หลังจากหักค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว เป็นเงินทั้งหมด 30,340.00 บาท

ทั้งนี้ยังมีเงินร่วมบริจาคจากชาวบ้านเพิ่มเติมยอดอีกจำนวนหนึ่ง(จำตัวเลขไม่ได้)

ทีมงานได้เดินทางมาถึงวัด วันศุกร์ที่ 8 กค ช่วงเย็น ปรากฎว่าได้มีชาวบ้านมาเตรียมการต้อนรับ โดยจัดเตรียมอาหารเย็นไว้รับรอง (ทางชาวบ้านมากันเอง ทางผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ป่าวประกาศ คาดว่าทราบจากการบอกต่อๆ กัน)

   

งานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 กค นี้ เป็นที่น่าประทับใจจากที่ได้เห็นชาวบ้านมาร่วมกับทีมงาน โดยเตรียมอาหารมาสมทบถวายภัตตาหารเช้าและร่วมทำบุญถวายสังฆทาน

  

เริ่มงานโดยตั้งแถวตักบาตรพระภิกษุ...............

  

จากนั้น รวมตัวกันในศาลา เพื่อถวายภัตตาหาร และ สังฆทาน..........

  

  

เสร็จแล้ว ทีมงานแจกธรรมทาน (ทศชาติชาดก การ์ตูนสี่สี สำหรับเด็ก ,หนังสือสวดมนต์ ,หนังสือชาติสุดท้ายหลวงตามหาบัวฯลฯ)

  

สุดท้ายร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้าน........

   

หลังจากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพ  แวะนมัสการพระธาตุนาดูน เพื่อความเป็นสิริมงคล

  

เชิญชมรวมภาพกิจกรรมได้ที่ ลิ้งท์ข้างล่าง 

http://jaisabuy.multiply.com/photos/album/13/13


     Copyright © 2010 All Rights Reserved.