ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
ร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา

Mae Moh Festival 58 Opt.pdf

ด้วยวัดป่าถ้ำผากล้วย ได้รับอนุญาติจัดตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้อง  เป็นวัดในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่มีพุทธศาสนิกชนเข้ามาทำบุญ ปฏิบัติธรรม อยู่เป็นประจำ  สถานที่สัปปายะเหมาะแก่เป็นที่พักพิงทางใจ

พระอาจารย์สุพจน์(อาจารย์โก๊ะ) ผู้เป็นเจ้าอาวาส ได้ดำริ ในการสร้างอุโบสถ  เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ

ทางเว็บไซด์ จึงได้นำข้อมูลมาช่วยเผยแพร่  ผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อได้ที่วัด ตามรายละเอียดแผนที่Linkข้างล่าง

แผนที่ไปวัดป่าถ้ำผากล้วย.pdf

แผนที่จากลำปางไปวัดถ้ำผากล้วย.pdf (253.84 KB)

กำหนดการวางศิลาฤกษ์ วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลาประมาณ 9 โมงเช้า

โดยงานเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน มีตักบาตรเช้า 7 โมง เสร็จแล้วบวช ชีพราหมณ์

สวดมนต์ตอนเย็น และ เทศน์ จนถึงวันอาทิตย์

  

 

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้โดยตรงที่วัด หรือแจ้งต่อทางวัด ถ้าต้องการทำเป็นกลุ่มเพื่อทอดผ้าป่า

ขณะนี้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเป็นเจ้าภาพฝังลูกนิมิต ตามรายละเอียดลิ้งค์ข้างล่าง

 

เจ้าภาพลูกนิมิตอุโบสถวัดรัตนคูหาถ้ำผากล้วย แม่เมาะ.pdf

บรรยากาศวันวางศิลาฤกษ์ รวบรวมไว้ในที่นี้แล้ว

       

 กลุ่มชมรม และ วัดหลายแห่ง จัดตั้งโรงทานในวันงานวางศิลาฤกษ์

           รวบรวมปัจจัยเงินบริจาคและลงบันทึก.................

ผู้เข้าร่วมงาน เริ่มทยอยมาถึง....จอดรถไว้ที่ตีนเขา แล้วรอรถมารับ-ส่ง ไปที่บริเวณวางศิลาฤกษ์ สร้างโบสถ์

             

ด้วยความอนุเคราะห์จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ ซึ่งได้ ปรับปรุงทำทางขึ้นเขา และบริการรถรับ-ส่ง

บริเวณพิธีบนเขา  ผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

  

เริ่มพิธี โดยการตอกเข็มไม้มงคล 9 ต้น แล้ว วางแผ่นศิลาฤกษ์

    

เสร็จแล้ว ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันวางเสาเอก แล้วร่วมกันถวายกองผ้าป่า เป็นอันเสร็จพิธี

 

สุดท้ายพระอาจารย์สุพจน์(อาจารย์โก๊ะ) รดน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ร่วมงาน แยกย้ายกันกลับโดยสวัสดิภาพ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.