ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
อานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป

                 พระพุทธรูป  หมายความว่าอย่างไร?  หมายความว่าพระรูปของพระพุทธเจ้า  การสร้างพระพุทธรูปจะมีอานิสงส์อย่างไรบ้าง?  การสร้างพระพุทธรูปมีอานิสงส์มากมายหลายประการ  เหลือที่จะนับจะประมาณได้  จะขอยกมาแสดงไว้ในที่นี้แต่พอเป็นตัวอย่าง  หรือพอเป็นแนวทางเท่านั้นคือ

                        ๑. ผู้สร้างพระพุทธรูป  ชื่อว่าได้บำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการคือ

                                ๑) ทานมัย  บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน  หมายความว่า  ผู้นั้นต้องเอาพระพุทธรูปไปถวายพระสงฆ์ไว้ในวัดใดวัดหนึ่ง  เพื่อให้ภิกษุสามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาได้กราบไหว้สักการะบูชา  และก่อนที่จะได้ถวายตัวเองก็ต้องบริจาคเงินสร้างหรือเช่ามาแล้วนี้เป็นทานมัยกุศลชั้นต้น  ต่อมาก็มีการเฉลิมฉลองอีก  ตัวเองก็บริจาคจตุปัจจัยไทยทานถวายพระทำบุญ  นี้เป็นทานมัยกุศลชั้นที่ ๒  ถึงแม้ว่าจะสร้างไปไว้ที่บ้านเพื่อสักการะบูชา  ก็ต้องปฏิบัติในทำนองเดียวกันนี้  ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อวาได้บำเพ็ญทานมัยกุศลไปด้วย

                                ๒) ศีลมัย  บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล  หมายความว่า  ก่อนแต่จะทำการถวายทานหรือถวายพระพุทธรูป  เจ้าภาพก็ต้องสมาทานศีลเสียก่อน  ศีลที่สมาทานคราวนี้เกิดขึ้นเพราะการสร้าพระพุทธรูปเป็นปัจจัย  ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูป  จึงชื่อว่าได้บำเพ็ญศีลมัยกุศลไปด้วย

                                ๓) ภาวนามัย  บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา  คำว่าภาวนานั้นมีสองอย่างคือ  สมถภาวนา ๑  วิปัสสนาภาวนา ๑  การได้เห็นพระพุทธรูปด้วยตาได้กราบได้ไหว้ด้วยกาย  ได้เปล่งวาจาระลึกถึงพระพุทธคุณ  ใจก็น้อมนึกไปตาม  ว่าผู้นั้นได้เจริญพุทธานุสสติกรรมฐาน  จัดเป็นสมถกรรมฐานเป็นมหากุศล  ตายด้วยจิตดวงเดียว  อย่างต่ำต้องมาเกิดเป็นมนุษย์  อย่างกลางสามารถไปเกิดในสวรรค์  อย่างสูงสามารถไปสู่พระนิพพานได้  ดังพระปิติมัลละเถระเป็นตัวอย่าง  คือพระเถระนั้นได้กวาดลานวัดแต่เช้าตรู่  ได้เห็นพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้า  ซึ่งเทวดานฤมิตนั้นขึ้น  พอท่านเห็นก็เกิดปีติแล้วยกปีติขึ้นพิจารณา  เจริญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุมรรคผลนิพพาน  ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญภาวนากุศลไปด้วย

                                ๔) อปจายนมัย  บุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้เจริญโดยคุณ  โดยวัย  โดยชาติ  การไหว้พระพุทธรูป  ไหว้พระสงฆ์  หรือไหว้ผู้แก่กว่า  ชื่อว่าได้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้เจริญ  จัดเป็นบุญกิริยาวัตถุ  ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญอปจายนมัยกุศลไปด้วย

                                ๕) ไวยาวัจจมัย  บุญสำเร็จด้วยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบ หมายความว่า  ในการสร้างพระพุทธรูปนั้น  จะต้องอาศัยคนเป็นจำนวนมาก  การวิ่งเต้นช่วยกันในงานหล่อพระในงานฉลองพระ เป็นต้น  ถือว่าเป็นมหากุศลมีผลไม่น้อย เช่น พระเจ้าจันทปัชโชติ  พระไวยาวัจจกเถระ  เป็นตัวอย่างดังนี้คือ

                                        ก. พระเจ้าจันทปัชโชติ  ได้ช่วยนายรับบาตรพระมาใส่อาหารและนำกลับไปถวายพระ  ปรารถนาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน  และปรารถนาให้มียานพาหนะดี  เดินทางได้วันละหลายๆ โยชน์  และปรารถนาให้ตนมีอำนาจวาสนามาก  ครั้นตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีนามว่า  พระเจ้าจันทปัชโชติสมความปรารถนา

                                        ข. พระไวยาวัจจกเถระ  ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระวิปัสสี  ท่านเป็นผู้ช่วยเหลือในกิจการของวัดและได้ช่วยเหลือในงานทำบุญต่างๆ ตายจากชาตินั้นได้ไปเกิดในสวรรค์  จุติมาเกิดเป็นพระราชาได้ออกบวชเจริญวิปัสสนากรรมฐานสำเร็จเป็นพระอรหันต์  แตกฉานในปฏิสัมภิพาทั้ง ๔  ได้วิโมกข์ ๘  และอภิญญา ๖  ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญไวยาวัจจมัยกุศลไปด้วย

                                ๖) ปัตติทานมัย  บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ  หมายความว่า  ผู้ที่ได้สร้างพระพุทธรูปจำเป็นอยู่เองที่จะบอกญาติสนิทมิตรสหายให้ทราบ  เพื่อร่วมอนุโมทนาในการฉลองพระ  การถวาย เป็นต้น  นอกจากนั้นยังจะต้องอุทิศส่วนกุศลส่วนบุญให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย  ท่านผู้มีพระคุณ  เทพบุตร  เทพธิดา เป็นต้นอีก  ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญปัตติทานมัยกุศลไปด้วย

                                ๗) ปัตตานุโมทนามัย  บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ  หมายความว่า เมื่อผู้สร้างพระพุทธรูปได้บอกบุญแจ้งข่าวแก่ญาติมิตรแล้ว  ญาติมิตรเหล่านั้นก็จะต้องพากันอนุโมทนาต้อนรับเป็นอย่างดี  เมื่อผู้อื่นมาอนุโมทนาท่านเจ้าภาพก็พลอยปลื้มปีติอนุโมทนาสาธุการตอบอีก  การปฏิบัติอย่างนี้  จัดเป็นมหากุศลด้วยกันทั้งสองฝ่าย  ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูปจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญปัตตานุโมทนามัยกุศลไปด้วย

                                ๘) ธัมมัสวนมัย  บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม  หมายความว่า  ในการสร้างพระพุทธรูปนั้น  เจ้าภาพบางคนก็ได้นิมนต์พระไปสวดชะยันโต เจริญพระพุทธมนต์  แสดงธรรม  และเจ้าภาพบางคนได้พิมพ์หนังสือธรรมแจกเป็นธรรมทานในงานฉลองพระ เป็นต้น  การปฏิบัติเช่นนี้  ชื่อว่าได้ให้ธรรมเป็นทานด้วย  ตัวเองและผู้ได้มาร่วมงานก็ได้ฟังธรรมไปด้วย  ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูป  จึงชื่อว่าได้บำเพ็ญธัมมัสวนมัยกุศลไปด้วย

                                ๙) ธัมมเทสนามัย  บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม  หมายความว่า  การที่พระสงฆ์ได้มาสวดมนต์สวดชะยันโต  หรือแสดงธรรมนั้น  ก็เพราะเจ้าภาพเป็นผู้อาราธนามา  นี้ชื่อว่าเจ้าภาพได้บุญอันสำเร็จจากการแสดงธรรมแล้ว  ดังนั้นผู้สร้างพระพุทธรูป  จึงชื่อว่าได้บำเพ็ญธัมมเทสนามัยกุศลไปด้วย

                                ๑๐)ทิฏฐุชุกัมม์  การทำความเห็นให้ตรง  หมายความว่า  กุศลนั้นมีอยู่ ๔ ชั้นคือ

                                ๑.กุศลชั้นกามาวจร  ได้แก่ มหากุศลต่างๆ มีการสร้างพระพุทธรูป ถวายทาน สร้างศาลา ฟังธรรม แสดงธรรม เป็นต้น

                                ๒.กุศลชั้นรูปาวจร  ได้แก่ การเจริญสมถกรรมฐาน  เช่น พุทธานุสสติ เป็นต้น

                                ๓.กุศลชั้นอรูปาวจร  ได้แก่ การเจริญอรูปกรรมฐาน ๔  มีอากานัญจายตนะ เป็นต้น

                                ๔.กุศลชั้นโลกุตตระ  ได้แก่ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

                        การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา  จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้  และออกมาทำทานในงานฉลองพระพุทธรูปได้  ชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นตรงเห็นถูกแท้  เพราะเป็นบุญของตนเอง  ไม่ใช่บุญของใครเลย

                                                ๑.ผู้สร้างพระพุทธรูป  ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท

                                                ๒.ผู้สร้างพระพุทธรูป  ชื่อว่าเป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.