ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
ซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด

 เนื่องจากปั๊มน้ำบาดาลวัดรัตนคูหา(ถ้ำผากล้วย) เกิดชำรุดใช้งานไม่ได้ หลังจากใช้งานมานานกว่า 6 ปี ทำให้พระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมมีความเดือดร้อน  ทางชมรมคนใจสบายจึงได้รวบรวมเงินทำบุญจากพี่น้อง เพื่อน และญาติธรรมผู้เล็งเห็นการสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ในพระพุทธศาสนา นำเงินที่สละมาเพื่อซื้อและติตดั้งปั๊มน้ำบาดาลชุดใหม่ ให้แก่ทางวัด

เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘

-ทีมช่างจัดการดึงปั๊มตัวเดิมจากบ่อน้ำบาดาล

              ทีมช่างกำลังดึงปั๊มตัวเก่าขึ้นจากบ่อลึก 96 เมตร               

          สุุดท้ายใด้ปั๊มตัวเก่าที่ชำรุดขึ้นมาจากบ่อบาดาลซึ่งลึกถึง 96 เมตร

                          

       ท่อ PVC ที่นำขึ้นจากบ่อจำนวน 24 ท่อ และ สลิงยึดปั๊ม

                

       ปั๊มน้ำที่ซื้อมาใหม่ขนาด 2 HP ยี่ห้อ HURRICANE และมอเตอร์ยี่ห้อ FRANKLIN

       

             

 ช่างได้ประกอบตัวปั๊มและมอเตอร์เพื่อนำสู่ก้นบ่อ โดยติดกับปลายสลิงลงในบ่อพร้อมกับท่อ PVC ขนาด 1 1/4" ได้จำนวน 16 ท่อ จนถึงเวลา ๕ โมงเย็น ก็ยังไม่เสร็จ  ทีมช่างตัดสินใจทำงานต่อจนถึง ๑๙ น. เพื่อนำท่อที่เหลืออีกจำนวน 8 ท่อ ลงในบ่อจนเสร็จเรียบร้อย ได้ครบจำนวน 24 ท่อ (24x4=96 เมตร)

         

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘

-ทดสอบการทำงานของปั๊ม ปรากฎว่ามีน้ำขี้นจากบ่อขึ้นมาถึงถังเก็บได้แรง เป็นที่น่าพอใจ แต่มีปัญหาตรงที่ปั๊มยังไม่ยอมตัดไฟฟ้าตามระดับน้ำที่ต้องการ

      

   วันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๕๘

-ช่างได้เปลี่ยนลูกลอยสั่งระดับน้ำให้ใหม่ พร้อมติดตั้ง Control Switch ทำให้ระบบสูบน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำการทดสอบสูบน้ำขี้นสู่ถังพักน้ำความจุ 4,000 ลิตร ที่อยู่บนพื้นราบ ปรากฎว่าทำงานได้ดี น้ำไหลแรง

         

ต่อจากนั้นได้ทดสอบปั๊มน้ำจากถังพักน้ำที่พื้นราบ สูบส่งไปยังถังเก็บน้ำขนาด 5,000 ลิตร ที่อยู่บนเขาข้างอุโบสถ ผลปรากฎว่าน้ำถูกส่งขึ้นสู่ถังเก็บบนเขาได้ น้ำไหลแรงพอประมาณCopyright © 2010 All Rights Reserved.