ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
บันทึกธรรม จากประสบการณ์

 การปลงตาย โดยใช้กองรูป(ร่างกาย) เพื่อให้สามารถแยก กาย-จิต ออกจากกัน เป็นการแยกกิเลสส่วนหยาบที่อาศัยกายเป็นเหตุ ทำให้เห็นการปรุงแต่งของจิตได้ชัดเจน เห็นกิเลสส่วนกลางและละเอียด(เหตุเกิดที่กายเช่นกัน). ยังปรุงแต่งได้อยู่ ก็คือยังหลงอยู่ ยังมีตัวตนอยู่  ก็ใช้กิเลสเหล่านี้เป็นตัวดำเนิน เราสามารถสอบวัดความก้าวหน้า มั่นคงในธรรมของตัวเองได้(ถ้าไม่โกหกตัวเอง) จากกิเลสที่เคยปรุงแต่งเรา ให้กระทำออกไปทางกาย วาจา ใจ ว่าลดน้อยขนาดไหน จนถึงพ้นความปรุงแต่ง จึงจะพ้นจากการมีตัวตน เห็นร่างกายก็ไม่ใช่เราอีกต่อไป สักแต่ว่าเป็นธาตุมาประชุมอยู่ด้วยกัน 

 

 

ข้อธรรมว่าด้วย นิกันติ แปลว่า ความพอใจ. เมื่อได้สมาธิ ปลงตาย จิตถูกกระทบ เห็นการปรุงแต่ง เห็นอุปกิเลส และวิปัสนูปกิเลส  เพราะธรรมเหล่านี้ปรากฎขึ้นตลอดเวลาที่เราปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจธรรมที่ปรากฎแก่ตน. แยกแยะ. รักษาและทำให้มากสำหรับกุศลธรรม ป้องกันและเอาออกสำหรับอกุศลธรรม  ขณะเดียวกันก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนด้วย ว่าให้ทำความเพียรเผากิเลส(ธรรมเหล่านี้ก็ปรากฏ) นำความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้ คือ เท่าทัน ความพอใจ ไม่พอใจ. ไม่สืบต่ออารมณ์ ความคิดอันเนื่องจากธรรม(อุปกิเลส และ วิปัสสนูปกิเลส) เหล่านั้น. สุดท้าย แจ้งว่า นิกันติ คือ ความพอใจในอุปกิเลสข้อสุดท้าย ถ้าเรากำหนดรู้เท่าทัน ความพอใจนั้นได้   กิเลสข้อไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้   เมื่อแจ้งเช่นนี้เลยพ้นบัญญัติธรรมเหล่านี้ เหลือแต่อาการของจิต ตอนนี้จำไม่ได้แล้ว เพราะธรรมเหล่านี้ไม่ค่อยปรากฏ. ถ้าให้แจกแจงคงต้องค้นในอินเเตอร์เนต. ธรรมก็คือธรรม ที่ตั้งอยู่อย่างธรรมดา ถ้ามันเกินกว่าธรรมดา  ทุกขสัจก็ปรากฏ ให้เห็นเหตุ ละความยินดีในธรรมนั้น ก็แจ้งในไตรลักษณ์.   เอวัง

 

 

แจ้งข้อธรรมว่าด้วยเรื่องทุกข์  ทุกขเวทนา ทางกายทางใจ ทุกขสัจในอริยสัจ ทุกขังในไตรลักษณ์  ผู้ดำเนินในมรรคมีองค์๘ จะเห็นความหลงของตัวเองโดยอาการของจิต ที่ทรงบัญญัติว่า นี้คือทุกขสัจ  เกิดเวทนาแล้วไม่เท่าทัน ทั้งสุขและทุกข์ เวทนานั้นรวมลงที่ทุกข(สัจ)การเกิดขึ้น ตั้งอยู่(เกินกว่าธรรมดา) การเกิดนั้น คือทุกขสัจ เพราะเกิดตัวตนภพชาติ ความยึดมั่นถือมั่นแล้ว  แต่หากเข้าใจในธรรมมากขึ้น คลายความยึดมั่นลง ตัวตนลดลงจางลง จนไม่มีตัวตน ทุกขสัจ นั้นก็แสดงอาการทุกขัง ในไตรลักษณ์ ให้เห็นตามความจริงของธรรมนั้นๆ คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป (ทุกขังอนิจจังอนัตตา)    ไม่ว่าสิ่งใดในโลก(ธรรมทั้งปวง) หากหลง เกิดยินดีพอใจ ยึดเอาเป็นของตน ย่อมเกิดทุกข์    หากเป็นผู้มีจักษุเห็นทุกขสัจ จะไม่มีสิ่งใด ที่ใดในโลก ให้"เรา"อยู่ได้  ไม่ว่าความคิด(ของเรา) อารมณ์(ของเรา) ตัวตนเรา  ที่สุดของโลก จึงเป็นที่สุดของทุกข์.   เรื่องของโลกจึงเป็นธรรม เป็นความจริงเรื่องทุกข์ทั้งนั้น แล้วแต่จะเห็นกันอย่างไร ถ้าเห็นเป็นทุกขังโดยส่วนเดียว ไม่กลับกำเริบอีก(ไม่เห็นทุกขสัจแล้ว) ก็คือหมดหลงแล้วCopyright © 2010 All Rights Reserved.