ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
ทางสู่พระนิพพาน

สมัยก่อน เห็นธรรม แล้วหาความเป็นกลาง(นิโรธ) จากความไม่กลาง(กำหนดรู้ทุกขสัจ ละสมุทัย)

ใช้การดำเนินในโลก(กายคตาสติ) เห็นโลกว่างจากตัวตน(วิมุตติ) ชัดแจ้งในกระแสนิพพาน ว่าโลกก็คือธรรม

แต่ยังถูกปรุงแต่งได้จากการกระทบ (สังโยชน์และอาสวะที่ยังเหลือ) ทำให้ไม่เป็นกลาง ก็ใช้ดำเนินในโลกทำความเพียรต่อไป
เกิด นิพพิทา วิราคะ บ่อยและถี่ขึ้น รู้ชัดในวิมุตติ เห็นความไม่ต่าง(ความเป็นปกติ-เป็นกลาง) และมีปัญญาใช้ความต่าง(ไม่เป็นกลาง)
เข้าสู่ความเป็นกลาง โดยนัยของอริยสัจข้างต้น 

ทุกครั้งที่เกิด นิพพิทา วิราคะ สลัดคืนตัวตน เพาะบ่มอินทรีบารมีมากขึ้น  ที่สุดของบารมี คือ ความคุ้นเคยในการสละละวาง
เป็นผู้"หยั่งถึง" ร้อยธรรม รวมเป็น"หนึ่ง"ธรรม  หลากหลายชื่อ มรรค 8 = กายคตาสติ = สติปัฏฐาน 4

 

มุ่งสู่วิมุตติสุดท้าย ทำให้เห็นวิมุตติต่างจากที่เคยเห็น จากเมื่อก่อนใช้วิมุตติ เพื่อเข้าใจสมมุติทำความหลงให้น้อยลง พอ นิพพิทา วิราคะสลัดคืนแล้วก็อยู่กับ ความว่าง(วิมุตติ) ได้มากขึ้น นานขึ้น มันก็ยังเป็น 2 อยู่คือ วิมุตติที่มากขึ้น กับ ความหลงในสมมุติที่น้อยลง  แต่เมื่อกี้เห็นต่างไปว่า วิมุตติก็ไม่ใช่เรา ของเรา มันเลยไม่ติด แบ่งแยกว่านี่วิมุตติ นั่นสมมุติ ทั้งคู่เป็นอนัตตา หมุน เดินในมรรคคล่อง ไม่ติดกับการเกิดดับ เพราะมันเป็นไตรลักษณ์ เป็นธรรม

จิตน้อมไปพิจารณา การอาศัยการเกิดขึ้น การดับไปของธรรมทั้งหลาย อิทัปปจยตา และ ปฏิจสมุปบาท เห็นว่า วิมุตติ ก็เป็นธรรมหนึ่งเช่นกัน อันเนื่องจากสมมุติ  จากที่เคยใช้ความต่าง กับ ความไม่ต่าง เป็นทางดำเนิน   ตอนนี้ทั้งความต่างและความไม่ต่าง. ก็ไม่ต่าง....เข้าใจสมมุติบัญญัติ แล้วน้อมไปพิจารณา ความมี กับ ความไม่มี แจ้งว่า เพราะไปสำคัญว่ามี เมื่อธรรมนั้นเกิดขึ้น พอธรรมนั้นดับไป ก็เลยสำคัญว่าไม่มี.  แท้จริงแล้ว ธรรมมีปกติเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว....หากว่าเราไม่ไปสำคัญว่า "มี" เมื่อเกิดขึ้น..... เมื่อดับไป ก็ย่อม "ไม่มี" อยู่นั่นเอง.......   ทำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เรื่อง หิน(รูป) กับ นำ้หนักหิน(นาม) ว่าทำไมเข้าใจจริงแล้วเรื่องรูป   เรื่องนามก็เข้าใจไปพร้อมกัน
 
สมมุติและวิมุตติเป็นธรรมที่อาศัยกันและกันเกิด เป็นธรรมเสมอกัน ประจำโลก    เห็นโลก ก็เห็นสมมุติ ก็เห็นวิมุตติ เพราะเหตุที่เห็นสมมุติ โดยความเป็นสมมุติ รู้พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในสมมุติ วิมุุตติจึงปรากฏ   การเห็นครั้งนี้ คือ การบวชทางใจ เกิดความสงบ สงัด วิเวก ตั่งอยู่ภายในกาย
 
เพราะการรู้ตามจริงซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับแห่งบาป อกุุศล ที่เกิดกับเราแล้วนั้น จึงเป็นเหตุให้ประกาศแก่ตนเองว่า เป็นผู้ตั้งอยู่ซึ่ง กายคตาสติ
 
ที่สุดของจิตอันควรแก่งาน ทำงานก็เหมือนไม่ทำงาน  ไม่ทำงานก็เหมือนทำงาน
'ทำ' ไ่ม่มากพอที่จะเรียกว่า 'เพียร' .......'ไม่ทำ' ไม่น้อยพอที่จะเรียกว่า 'พัก'  เพราะรู้ตัวจึงละวาง........... ตัณหาและทุกข์เกิดขึ้นตรงไหน นิโรธก็อยู่ตรงนั้น ที่ละวาง 'รู้ตัว' เป็น เอกายนมรรค รู้ตัวว่า ธรรมใดปรากฎกับเรา เห็นความธรรมดาของธรรมนั้นๆ
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.