ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
กลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ

ความเป็นกลาง

กลาง คือ พอดีตามธรรมที่เกิดแต่เหตุ
สติก็เป็นธรรมอันเกิดแต่เหตุเช่นเดียวกันกับธรรมทั้งหลาย  ธรรมมีปกติเป็นโมฆะ(ไตรลักษณ์)อยู่แล้ว  เมื่อไม่เป็นโมฆะ(ปรุงแต่งได้เกิดตัวตน) ธรรมคือสติก็เกิดขึ้นมีอาการเป็นเครื่องกั้น ตามอาการของจิตนั้น..... อุปมาเสมือนทำนบกั้นน้ำ  เมื่อมีน้ำก็กั้นไว้ตามหน้าที่

มีธรรมของพระพุทธเจ้าบทหนึ่งตรัสสอน พระอชิตะ ซึ่งได้รับคำพยากรณ์ว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าศรีอารยเมตไตรย ว่า รูปและนามดับลงในที่ใด  ปัญญา และ สติกับนามรูป ก็ดับลงในที่นั้น เหตุเพราะวิญญาณดับ.  ด้วยคำตรัสนี้ บ่งบอกว่า สติก็เป็นธรรมหนึ่ง
 
หากปัญญาและสติกับนามรูป ดับไปตามเหตุ คือรูปและนามที่ดับไป แสดงว่าสติก็เป็นธรรม   สอดคล้องกับที่ท่านตรัสไว้อีกว่า สิ่งที่ท่านบัญญัติธรรมต่างๆในโลก ก็ใช้ รูปและนาม ซึ่งก็คือธรรม ปัญญาและสติกับนามรูปก็เป็นธรรมอันเนื่องจากขันธ์ 5 เพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรม

ไม่ติดกับปัจจุบัน คือ ความเป็นกลาง
อุเบกขา คือ ความเป็นกลางต่อเนื่องในแต่ละขณะ เกิดจากการเห็น สังขารทั้งหลายเกิดแต่เหตุ ดับไปเมื่อรู้ชัดว่าธรรมนั้นไม่ใช่เรา

ดอกบัวเกิดจากตม  ปัญญาเรียนรู้จากความหลง    หาความเป็นกลาง จากความไม่กลาง(การกระทบ-ปรุงแต่ง)...... มีความปกติในอิริยาบททั้ง 4   ไม่ต้องตามรักษาความเป็นกลาง  ชัดเจนในสติปัฏฐานทั้ง 4  

ตราบใดที่ยังมีความเป็นกลางให้ต้องคอยตามรักษา......ตราบนั้นก็ยังไม่เป็นกลางอย่างแท้จริง

เพราะยังเป็น ของคู่ มีตัวตน(เป็น2) อยู่ประจำโลก
เห็นว่าซ้าย ว่าขวา เพราะ มีกลาง(ยึดกลาง)อยู่  ถ้าไม่สำคัญว่ามีกลาง(ไม่ยึดกลาง) ซ้ายก็ไม่มี ขวาก็ไม่มี
 
ที่สุดของกลาง ผู้แจ้งโลก คือ เห็นทั้ง สังขตธรรม(สมมุติ) และ อสังขตธรรม(วิมุตติ) เห็นธรรมทั้งสองเป็นอนัตตา เป็นสาธารณะ เป็นผู้ดำรงอยู่โดยไม่ต้องอาศัยอะไร

กลางที่แท้จริง เมื่อเห็นการเกิดแห่งโลก ความไม่มีในโลกย่อมไม่มี   เมื่อเห็นความดับแห่งโลก ความมีในโลกย่อมไม่มี
กลางที่แท้จริง กลางต่อธรรมทั้งปวง ธรรมที่มีปกติเป็นอย่างนั้น ไม่ผิดไปจากนั้น ไม่เป็นไปโดยประการอื่น


Copyright © 2010 All Rights Reserved.