ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot

ชีวิตหลังความตาย...คุณเชื่ออย่างไร?ชีวิตหลังความตาย.......คุณเชื่ออย่างไร?article

ชีวิตหลังความตาย..คุณเชื่ออย่างไร?

 

เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อย ที่เคยระลึก…..ในลักษณะเหมือนการถูกปลุกให้ตื่นได้ว่า  สักวันหนึ่งตัวเราเองต้องตาย จากการเห็นคนอื่นที่เสียชีวิต หรือเหตุการณ์ใดๆที่โน้มน้าวจิตใจตัวเองให้เห็นตามความจริงของทุกชีวิตในโลก ที่มีความตายเป็นของสาธารณะที่ทุกคนต้องเผชิญ บ้างก็เชื่อว่าตายแล้วสูญหมดสิ้นไป บ้างก็เชื่อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิด บ้างก็ลังเลสงสัย แต่กระนั้นคนส่วนใหญ่ก็ยังสามารถแยกแยะความดี ความชั่วด้วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง  อันเนื่องจากความรู้สึกทางใจที่ได้รับแตกต่างกันเมื่อกระทำความดี และ ความชั่ว

 

ไม่ว่าด้วยเหตุใด เมื่อความตายมาถึงตัวเราจริงๆ  ณ เวลานั้นเราจะรับรู้ได้ด้วยตัวเราเองว่าตายแล้วสูญหมดสิ้นไป หรือมีการเวียนว่ายตายเกิด เคลื่อนไปสู่ภพใหม่   กรณีตายแล้วสูญหมดสิ้นไปจริง สำหรับทุกคนให้ผลเท่าเทียมกัน ไม่มีความแตกต่าง   หากแต่กรณีการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง  จะมีความแตกต่างในผลที่ได้รับอย่างมากระหว่างคนที่มีความเชื่อแตกต่างกันเมื่อครั้งยังมีชีวิต ที่ยังมีเวลาสำหรับการปฏิบัติตน อบรมกายใจ ซึ่งสายไปเสียแล้วสำหรับคนที่เชื่อว่าตายแล้วสูญหรือมีความลังเลสงสัย  จะตีอกชกหัวตัวเองก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้   หากเป็นเช่นนั้น ก็เป็นที่น่าเสียดายเวลาที่เสียไป โดยเฉพาะเป็นช่วงเวลาที่เราทั้งหลายได้พบกับพุทธศาสนา  ซึ่งได้แสดงหลักธรรมคำสอนให้พวกเราได้เรียนรู้ ศึกษา และปฏิบัติตน อบรมกายใจ ได้อาศัยในเวลาปัจจุบัน และเป็นทุนรอนในอนาคตเมื่อกายดับไปแล้ว

 

ความมุ่งหมายของการจัดทำเว็บไซด์ โดยที่สุดแล้ว ก็เพื่อเป็นธรรมทาน  หากแต่เป็นการนำเสนอด้วยความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่มีเวลา” ทั้งที่สนใจและรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีอยากเรียนรู้และปฏิบัติ  แต่ไม่ทราบจะเริ่มและขับเคลื่อนตนเองให้สม่ำเสมอได้อย่างไร โดยไม่กระทบต่อหน้าที่การงานและครอบครัว  ทั้งนี้โดยพอเหมาะพอควรแก่อัตภาพและเวลาที่มีอยู่ของตนเอง

 

คณะผู้จัดทำ มีความคาดหวังให้เว็บไซด์แห่งนี้ เป็นเสมือนแผนที่และเข็มทิศ   ช่วยให้ผู้อ่านมีความต่อเนื่องในทางธรรม  ต่อยอดสู่การปฏิบัติกรรมฐาน    หากยังไม่มีโอกาสปฏิบัติกรรมฐาน ก็ได้ให้ข้อคิดมุมมองสอดคล้อง ตรงกับพระปริยัติสัทธรรม เพื่อความเห็นและแนวทางที่ถูกต้องน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน  รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลและแนะนำ สถานที่ปฏิบัติกรรมฐานไว้หลายแห่ง อีกทั้งช่วยเป็นตัวกลางเผยแพร่ กระตุ้น และ ส่งเสริมในกิจกรรมทางศาสนา เพื่อช่วยรักษาความมุ่งมั่นและก้าวเดินตามเวลาที่ผ่านไป 

 

แรงจูงใจ อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ชักชวน ท่านทั้งหลาย เข้าสู่ เส้นทางปฏิบัติธรรม เพราะ ความยากลำบากในการหา สถานที่ปฏิบัติกรรมฐาน และ ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สามารถสอนแนวทางตรงตามพุทธดำรัส  เมื่อมีโอกาสได้แบ่งปันในเว็บไซด์แห่งนี้ จึงได้รวบรวมไว้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เลือกตามจริตและความสะดวกของแต่ละคน   อาจารย์บางท่านได้อภิญญา รู้วาระจิต ซึ่งช่วยผู้ปฏิบัติได้มากในการสอบอารมณ์ความก้าวหน้าของจิต ให้เกิดความต่อเนื่องในทางธรรม    หากประกอบกับผู้ปฏิบัติมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ท้อถอย ไม่ประมาท ในที่สุดแล้ว ผลแห่งการปฏิบัติธรรมย่อมบังเกิดแก่ผู้ปฏิบัติธรรมอย่างแน่นอน

 

 

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.