ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คำสอนกรรมฐานจากพระพุทธโอษฐ์
dot
bulletมนุษย์ถือเอาที่พึ่งผิดๆ เป็นสรณะ
bulletอริยมรรคมีองค์แปด
bulletพระมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
bulletปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
bulletพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนา
bulletทางออกจากวัฏฏะสงสาร
bulletปฎิบัติอย่างไรจึงทำที่สุดทุกข์ได้
bulletสภาวะ รูป นาม ดับ
dot
แผนที่ เข็มทิศ ชัยภูมิ การปฏิบัติธรรม
dot
bulletบูชาพระรัตนตรัย
bulletพระตถาคตเจ้า เกิดขึ้นแล้วในโลก
bulletสัมมาทิฏฐิ
bulletสติปัฏฐาน ๔
bulletวิธีการปฏิบัติธรรม
bulletวิธีการกำหนดรู้
bulletอริยสัจ 4
bulletพระไตรลักษณ์
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletเพชรในหัวคางคก
bulletพระสารีริกธาตุ-ปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล
bulletพระอรหันตธาตุสมัยปัจจุบัน
dot
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติธรรม
dot
bulletสมาทานศีล ๘
bulletคำขอกรรมฐาน
bulletคำลากรรมฐาน
bulletคำขอขมา
bulletดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม)
bulletทวนกระแสจิตมาสู่ดวงจิตผู้รู้
bulletวิธีปฏิบัติธรรมหลวงปู่ดูลย์
bulletธาตุแห่งความว่าง
bulletการอ่านหรือฟังธรรมให้เป็นธรรม
bulletเครื่องตามรักษา 5 ประการ
bulletการประสารความขัดแย้งภายใน
dot
ข้อคิด-คติธรรม หลวงปู่มั่น
dot
bulletวัตรปฏิบัติ
bulletอุบายปัญญา
bulletโอวาทธรรม
bulletอธิบายธรรม จิตเดิม
bulletอธิบายธรรม อกิริยา
bulletอธิบายธรรม สัตตาวาส ๙
dot
ข้อคิด คติธรรม หลวงปู่ดูลย์
dot
bulletธรรมโอวาท
bulletปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
bulletรู้ให้พร้อม
bulletแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและง่าย
bulletเต่า กับ ปลา
bulletผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
bulletนักปฏิบัติลังเลใจ
bulletตื่นอาจารย์
bulletสิ้นชาติขาดภพ
dot
การเดินทางของนายไปล่
dot
bulletวิธีทำสมถะวิปัสสนา
bulletปฏิเวธธรรม จากประสบการณ์
bulletบันทึกธรรม จากประสบการณ์
bulletธรรมะ กับ ชีวิตประจำวัน
bulletอะไรคือ หลง
bulletดวงตาเห็นธรรม
bulletทำอย่างไรจึง ไม่กลัว
bulletกลางโลกียะ สู่ กลางโลกุตตระ
bulletปล่อยวางความว่าง
bulletทางสู่พระนิพพาน
bulletอนัตตา
bulletรู้ไหม เราถูกจองจำกันอยู่
bulletอ่านตัวออก บอกตัวได้
bulletรู้จักทุกข์ จึงเห็นธรรม
bulletองค์ ๑๐ อ่านว่า หนึ่ง กับ ศูนย์
bulletอุทานธรรม ๓ วันพระ
bulletสุญญตาวิหาร
bulletสุดทางเมื่อไม่ใช้ทาง
bullet"ตัดวงกลม"=ที่สุดทุกข์
bulletแผนที่ไปนิพพาน ฉบับย่อ
bulletใครคือ นายไปล่?
dot
เรื่องเล่ากฏแห่งกรรม
dot
bulletบาปทางใจ
bulletไม่ต้องการสวรรค์
bulletหัวอกพ่อแม่
bulletวัยบาป
bulletวิญญาณคะนอง
bulletปากมนุษย์
bulletโทษของความโลภ
bulletนี่แหละผลกรรม
bulletเมตตา-กรุณา
bulletความฝันลุงยุ้ย
bulletเปรตหลวงพ่อขำ
bulletอานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ
bulletสมาธิรักษาโรค
bulletวิญญาณรายงานตัว
bulletหญิงสองร่างนางสองชาติ
bulletใช้หนี้กรรม
bulletตายจากคนไปเกิดเป็นวัว
bulletบวช-ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรก
bulletใช้หนี้กรรมสุนัข แมว
bulletตาเคลิ้ม
bulletอานิสงส์ สร้างพระพุทธรูป
bulletอดีตชาติ
bulletเรื่องจริงของการเวียนว่ายตายเกิด
bulletชนัย ระลึกชาติ กรรมของครูบัวไข
bulletพิมพวดี ระลึกชาติกรรมของพ่อ
bulletตายแล้วฟื้น พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์
dot
มุมกิจกรรม-ชมรมคนใจสบาย
dot
bulletทานบารมี
bulletภาพกิจกรรมชมรมคนใจสบาย
bulletข่าวชมรมคนใจสบาย
bulletพิธีถวายผ้ากฐินปี ๕๘ วัดถ้ำผากล้วย
bulletถวายกุฎิคุณากโร ณ วัดรัตนคูหา
bulletไหว้พระดี แดนอีสาน
bulletร่วมสร้างอุโบสถวัดรัตนคูหา
bulletถวายกุฏิกรกช ณ วัดรัตนคูหา
bulletซื้อและติดต้ังปั๊มน้ำบาดาลให้วัด
bulletช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ
bulletสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหล
bulletถวายผ้าป่าวัดเขาน้อยปัจเจกธรรม
bulletถวายสังฆทานวัดป่าบ้านโคกเต่า
bulletใจสบาย Fanpage
bulletพ่อสอนลูก
bulletเป็นอนิจจัง ยึดไว้ จึงทุกข์
bulletปล่อยวาง ถึงอนัตตา
bulletรู้จัก “พอ” รู้จัก “หยุด” กันหรือยัง?
dot
นิทานธรรมะ
dot
bulletแพะระลึกชาติ
bulletคลั่งนิพพาน
bulletฝังลูกนิมิต
bulletอยากได้สวรรค์
dot
ธรรมบท แห่งความดี
dot
bullet ตนเป็นที่พึ่งของตน
bulletโสดาปัตติผล
bulletยมกปาฏิหาริย์
bulletสัตว์โลกมืดบอด
bulletประโยชน์ของตน
bulletผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง
bulletไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม
dot
MP4 หลวงพ่อจรัลสอนกรรมฐาน
dot
bulletสติปัฏฐาน 4
bulletความหมายของสมาธิ
bulletประโยชน์การทำสมาธิ
bulletวิธีการทำสมาธิ การนั่ง
bulletวิธีการทำสมาธิ การยีน
bulletวิธีการทำสมาธิ การเดิน
dot
MP3 ++ ห้องเรียนรู้ธรรม
dot
bulletหลวงพ่อวิริยังค์ สอนสมาธิภาวนา
bulletหลวงพ่อชา เทศน์สอนธรรม
bulletหลวงพ่อเสนาะ สัมมาปฏิบัติ
bulletคลังเครื่องมือเพื่อนักปฏิบัติธรรม
bulletภาวนาลืมตา ยายทำให้ดู
bulletอุทานธรรม
bulletไม่ใช่ ไม่คิด แต่เท่าทัน(ละ)ความคิด
dot
Newsletter

dot
ช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ

Web board แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ที่เคยได้รับประสบการณ์ดีๆ จากการปฏิบัติธรรม ได้มีโอกาสแชร์ความรู้สึก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรม  

  • ผู้ที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติ ว่าทำอย่างไรจึงสามารถนำตนเองมาปฏิบัติธรรมได้
  • ผู้ที่ปฏิบัติมาแล้ว มากบ้างน้อยบ้าง ว่า รู้สึกประทับใจ ในผลของการปฏิบัติอย่างไร น้อมนำไปใช้ในเกื้อกูลในชีวิตครอบครัวและการทำงานอย่างไร รวมทั้งคุณภาพชีวิตและสุขภาพร่างกาย รักษาความมั่นคงในเส้นทางนี้อย่างไร

 สนับสนุนเปิดโอกาสให้ผู้ใฝ่ธรรมได้แจ้งและแลกเปลี่ยนข่าวสาร  เหนี่ยวนำ รักษาความมุ่งมั่นในเส้นทางปฏิบัติธรรม กิจกรรมที่เป็นไปในทางส่งเสริม การทำทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี ในกลุ่มของผู้ใฝ่ธรรม  รวมถึงข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงเว็บไซด์

 

ไม่สนับสนุนในลักษณะ ถาม-ตอบ แก้ปัญหาชีวิต หรือ ข้อสงสัยในข้อธรรมะจากการอ่านหรือการปฏิบัติ   ข้อสงสัยใดๆ ให้ผู้สงสัยนั้น ไปลงมือปฏิบัติกรรมฐาน ฝึกตน อบรบกายใจ ตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน   ทางเว็บไซด์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่เข้าข่ายลักษณะ ไม่สนับสนุน ข้างต้น

 [1]

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติรู้จัก”พอ” กันหรือยัง (Admin) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2020-09-122020-09-1280
 
กระทู้ปกติขยายความ การเกิด ดับ (นายไปล่) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2020-08-022020-08-02330
 
กระทู้ปกติจิตอันควรแก่งาน ผู้รู้ ผู้ดู (นายไปล่) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2019-05-132019-05-132280
 
กระทู้ปกติศรัทธา กับ ปัญญา (นาบไปล่) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2019-05-132019-05-132560
 
กระทู้ปกติReview จากผู้ปฏิบัติธรรม (นายไปล่) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2019-02-262019-02-263000
 
กระทู้ปกติตามฝัน (koy) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2018-04-062018-04-064550
 
กระทู้ปกติโลกุตตรธรรม (คัดลอกจากพระพุทธทาสภิกขุ) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2013-12-012013-12-0128073
 
กระทู้ปกติโลกุตตรธรรม (คัดลอกจากหลวงพ่อหลตอบผู้ใฝ่ในธ) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2010-06-262012-09-1845476
 
กระทู้ปกติเจโตปริยาณาณ (โพธ์น้อยในดวงใจ) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2010-05-082010-05-0822750
 
กระทู้ปกติประสบการณ์ เลิกตบยุง (PEKKY) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2010-05-072020-03-2122861
 
กระทู้ปกติโชคดีที่โชคร้าย (จาก Q&A โดย Aims Astro ) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2010-05-052010-05-0529060
 
กระทู้ปกติข้อดีที่น่าทึ่ง ของการนั่งสมาธิ (>ŠกฌT๙ฦัEชฌ5R_?xะัFvฉฉซ๕::๒t) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2010-05-052010-05-0526940
 
กระทู้ปกติข้อดี..ของการบันทึกผลการปฏิบัติธรรม (จาก kalyanamitra webkal.org) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2010-05-052010-05-0529650
 
กระทู้ปกติให้กำลังใจทุกคน และ ตนเอง (pekky) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2010-05-052010-05-0518200
 
กระทู้ปกติพุทธทำนาย(สุบินนิมิต พระเจ้าปเสนทิโกศล) (เสียงนกเสียงกา) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2010-05-042017-09-0882692
 
กระทู้ปกติกรรมฐานช่วยให้การดำเนินชีวิตดีขึ้น (จาก www.palapanyo.com) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2010-04-262010-11-0757751
 
กระทู้ปกติอานิสงส์ปฏิบัติกรรมฐาน (จาก www.palapanyo.com) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2010-04-262015-01-25121083
 
กระทู้ปกติประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรม (นิรัชรา...) (จาก oknation blog) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2010-04-262010-04-2622010
 
กระทู้ปกติพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ (นายไปล่) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2008-01-152019-06-04101698
 

[1]


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.